Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler

09.06.2017

Høsten 2016 presenterte Helsedirektoratet nye anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler. Helsedirektoratet har utarbeidet denne anbefalingen for å medvirke til at alle barn får et godt inneklima i barnehager og skoler.


Stortingsmelding 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter, poengterer barn og unges rett til et godt arbeidsmiljø. Barn tilbringer mye av tiden i barnehagen og skolen, og et godt fysisk og psykososialt barnehage- og skolemiljø er en forutsetning for en god hverdag og skaper vilkår for en positiv utvikling. Siden skolen er obligatorisk og de aller fleste barn går i barnehagen, har myndighetene et spesielt ansvar for å sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler.

Dokumentet "Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler" er konkret og kan benyttes som et oppslagsverk for dem som jobber med inneklima i skoler og barnehager. Hovedmålgruppen er personell med ansvar for drift og vedlikehold av skoler og barnehager.

Last ned PDF


 

Relatert artikkel:

Send oss en henvendelse