Workshop: Bygg for bedre læring

23.06.2017

Nederland har en sterk "bottom-up"-kultur innenfor skole og utdanningssystemet. Skoler har stor autonomi i forhold til å planlegge sine utdanningsprogrammer og i å utforme skolebygg. Involvering av skoleledelse, lærere, elever, foreldre og samarbeidspartnere regnes som en selvfølge.


Teun van Wijk er direktør for ICS Adviseurs i Nederland, med mer enn 25 års erfaring med planlegging og programmering av skoler og utdanningsinstitusjoner.

Bildet: Fra ICS-ledet workshop i forbindelse med planlegging av ny videregående skole i Düsseldorf (Foto: schooldomein.nl)

Dette skjer i et spennende men intensivt «kraftfelt», - byggherrer er ivrige etter å flytte rundt på ting, skolen vil helst bruke tid på å diskutere pedagogisk innovasjon, mens skoleeiere ønsker å oppnå så mye som mulig innenfor det tildelte budsjettet.
Teun liker å jobbe i prosjekter der mye skal skje og mange ulike parter er involvert, og gjennom sitt arbeid i ICSadviseurs har han ledet slike prosesser i mange år. Sammen med sine medarbeidere i ICS har han utviklet ulike metoder og praksis der samarbeid og stimulering til fremtidstenkning og kreativitet er nøkkelvbegrep.

På konferansen vil Teun van Wijk dele erfaringer og snakke om hvordan man effektivt organiserer medvirkning, og vil diskutere hvilke workshop-metoder som passer best til dette. Deltagerne får også muligheten til å oppleve og delta i en slik workshop.


 Read this article in English:    Workshop: Building for Better Learning


ICSadviseurs, "Building for Better Learning"
For 60 år siden opplevde Nederland en babyboom, og antallet skoler ble tillagt lang større betydning enn deres kvalitet. En gruppe skolelederne i Nederland sluttet seg derfor sammen og grunnla ICS, Innovasjonssenteret for skolebygg.

Deres idé var at en veldefinert utdanningsvisjon ville resultere i læringsmiljøer som økte kvaliteten på utdanning og trivsel for elever, lærere og samfunn. Opplæringen av barn, ikke murstein, må være utgangspunktet for byggeprosessen.

Nederland har gjort store fremskritt i utviklingen av læringsmiljøer tilpasset ferdigheter for det 21. århundre. ICS (Teun van Wijk og hans team) står i forkant av denne utviklingen. ICS gir ekspertrådgivning fra begynnelse til slutt av planleggings- / byggeprosessen. ICS et tverrfaglig selskap, hvor 80 pedagoger, byplanleggere, arkitekter, ingeniører og kostnadseksperter jobber tett sammen.


 Teun van Wijk Msc

  • er direktør for ICS i Nederland (80 konsulenter);
  • hans mål er å forbedre den pedagogiske kvaliteten på miljøet og skape grønne, bærekraftige løsninger;
  • har mer enn 30 års erfaring i programmering og planlegging av nyskapende utdanningsinstitusjoner
  • utmerker seg i utfordrende miljøer med flere interessenter og komplekse krav;
  • inspirerer folk til å tenke ut av boksen for å søke etter unike løsninger som de kanskje ikke hadde trodd var mulig;
  • tilrettelegger og leder interaktive økter som engasjerer skolesamfunnet.

   Se også:
   www.icsadviseurs.nl
   www.ideal-learning-environment.com


Workshop med Teun van Wijk

kl. 9.00-9.35: Presentasjon. Organisering av brukerprosesser.
Praktiske metodetips.

kl. 9:40-10:20: workshop del I

kl. 10:40-11:15: workshop del II, og evaluering

 

Nasjonal konferanse fysisk læringsmiljø >