Befaringer under konferansen

02.06.2015

På konferansens åpningsdag blir det befaringer på barnehager og skoler i vertskommunene Tønsberg, Nøtterøy og Vestfold fylkeskommune. Konferansedeltagerne kan velge mellom fire ulike befaringstilbud: barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole.

Under følger en oversikt over befaringsskolene og - barnehagene for konferansen i Tønsberg.


 

Bildet under: Teie skole, Nøtterøy kommune (Foto: Nøtterøy kommune).