Nyhetsbrev fra OECD ELE

07.08.2017

OECD CELE sendte ut et nytt nyhetsbrev til medlemslandene nå i sommer. Nyhetsbrevet oppsummerer ulike aktiviteter fra halvåret som har gått og presenterer aktiviterer for kommende halvår.


Hovedsak i nyhetsbrevet er statusrapport og informasjon om LEEP (Learning Environment Evaluation Programme). Flere norske skoler har vært involvert og bidratt i et pilotprosjekt som ble gjennomført vinteren 2017. Rapporten for pilotprosjektet blir publisert nå til høsten. 
Arbeidet med utviklingen av LEEP vil også være et sentralt tema når GNEELE (Group of National Experts on Effective Learning Environments) samles i Oslo 9.-10. oktober.

I tillegg til å presentere aktiviteter i regi av OECD CELE, inneholder nyhetsbrevet også pekere til interessante prosjekter fra flere av medlemslandene. Eksempelvis nevnes:

  • Finn and fun: Lessons from Finland´s new school curriculum
  • The UK´s best new school buildings
  • New projects in Victoria, Australia
  • More than 200 school projects in Alberta, Canada.
  • The 24 schools PPP in Greece.

Nyhetsbrevet kan lastes ned og leses her: OECD LEEP NEWS, JULY 2017 (pdf)

 


This e-newsletter aims to keep you informed about the activities, publications, research and events linked to
LEEP and the GNEELE. Further information can be found on our website.