Det fysiske miljøet som pedagogisk ressurs

14.08.2017

Magnhild Nordahl Eggesbø er enhetsleder ved Øya barnehage i Trondheim som åpnet i 2015. Hun kommer til konferansen onsdag 25. oktober for å dele erfaringer om utvikling av gode fysiske miljø i barnehager.


Magnhild N. Eggesbø har mange år bak seg i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, der hun blant annet hadde en sentral rolle i arbeidet med barnehagens fysiske miljø inne og ute gjennom prosjektet Barn og Rom – 1000 spørsmål. Eggesbø er også medforfatter av boka Rom for barnehage.

I sitt foredrag under konferanse om fysisk læringsmiljø vil Eggesbø dele erfaringer fra prosjektet Barn og rom, og hun vil vise praktiske eksempler fra både Øya barnehage m.fl. Foredraget har fått tiittelen:

Barn og Rom – om å utvikle det fysiske miljøet som pedagogisk ressurs – der barna får delta og med­virke.

Magnhild N. Eggesbø


 I konferanseprogrammet:    | Program 2017 |

Onsdag 25. oktober. Parallellsesjon 2, kl. 09.40 - 10.15
Magnhild Nordahl Eggesbø; Øya barnehage - Barn og Rom

Se også >