Skolebyggets effekt på læringsresultat

22.08.2017

Mange skoler rundt om i landet bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Forsker Arnt Ove Hopland har studert hvordan manglende vedlikehold påvirker læringsmiljøet i skolen.


 Arnt Ove Hopland er postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

– De som trives, jobber godt. Slik er det i arbeidslivet, og da er det ikke oppsiktsvekkende at også elevenes innsats kan bli negativt påvirket av miserable omgivelser.

Det sier postdoktor Arnt Ove Hopland ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Han har publisert flere vitenskapelige artikler de siste årene, der han ser på hvordan det står til med vedlikehold av kommunale bygg.

Under årets konferanse vil Arnt Ove Hopland fortelle og utdype nærmere om ulike funn og erfaringer han har gjort gjennom sitt arbeid.

Les også tidligere publisert artikkel om Arnt Ove Hoplands arbeid: 

Godt fysisk læringsmiljø gir bedre læring


 I konferanseprogrammet:    | Program 2017 |

Onsdag 25. oktober. Parallellsesjon 4, kl. 11.15 - 11.55
Arnt Ove Hopland: Skolebyggets effekt på elever.