Finland: Nye læreplaner fører til endringer i fysisk læringsmiljø

24.08.2017

I Finland pågår for tiden et av Europas mest ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas i bruk.


Reino Tapaninen

Reino Tapaninen er utdannet arkitekt og jobber som ekspert/spesialist på fysisk læringsmiljø i det finske Utdanningsdirektoratet. Tapaninen er hovedforedragsholder under årets  Konferanse om fysisk læringsmiljø,  Trondheim, 24.-25. oktober.

Bildet: Åpent læringsmiljø ved Kastelling skole i Oulu Finland. (ARLKM)

Nettstedet CityLab.com publserte i nylig en artikkel om endringene som for tiden pågår i finsk skole. Her følger et sammendrag av artikkelen:

Mange land har gjennomført forsøk med åpne skoler, men hovedinntrykket man har satt igjen med er at dette i liten grad har vært vellykket. Særlig har man opplevd utfordringer i forhold til støy i de åpne læringsarealene. I den nye finske skolen søker man å etablere mykere og roligere læringsmiljøer enn det som gjerne forbindes med det åpne skolene på 60- og 70-tallet. I de finske skolene ønsker man å unngå store blokklignende rektangulær utforming på læringsarealene, i tillegg blir det lagt særlig stor vekt på støydempende tiltak og god akustikk i læringsarealene.

Ifølge Reino Tapaninen, sjefsarkitekt i det Finske utdanningsdepartementet, er et annet typisk trekk i den nye finske skolen, variasjon og fleksibilitet i forhold til møblering. - Vi har gitt opp den gamle typen skrivebord og stoler og satser nå i stedet på et virkelig mangfold, forteller han til CityLab.com.

I den nye skolen vil man se mange forskjellige slags møbler, i ulike farger, forteller Tapaninen videre. Her vil det være myke stoler, store puter, sofaer, flyttbare vegger samt skillevegger som kan benyttes når man ønsker noe skjerming. Vi tilbyr også skyvevegger som kan benyttes når man ønsker en mer avdelt løsning.

I 2007 og 2008 ble Finland rammet av to tragiske skyteepisoder der 20 personer ble drept. I kjølvannet av skyteepisodene ble det fremmet krav om at skolene måtte sikres med murvegger og skuddsikkert glass. Men myndighetene valgte i stedet mer åpne løsninger som gjør det lettere å rømme bygget.
Det er viktig å ta vare på en skole som oppleves transparent og inviterende. Dette i seg selv er med å gjøre skolene tryggere ved at det tilfører skolene en kultur for åpenhet, sier Tapaninen.

Den nye finske modellen er lang fra gratis. I tillegg til kostnadene som følger med bygging av nye skoler og ombygging av eksisterende skoler, satser finske myndigheter også på etterutdanning for lærere slik at de blir bedre i stand til å undervise etter metoder tilpasset åpne/fleksible læringsmiljøer. Et godt lønnsnivå og god lærerdekning er også en del av satsingen som skal sikre suksess for finsk skole også i fremtiden.


Teksten over er et sammendrag av artikkel publisert på www.citylab.com 18.08.2017.
Why Finland Is Embracing Open-Plan School Design, av Fargus O’Sullivan


Relaterte artikler, tidligere publisert på våre nettsider:

 

Send oss en henvendelse