Femte sesjon GNEELE arrangeres i Oslo

29.08.2017

Femte sesjon for OECD "Group of National Experts on Effective Learning Environments" (GNEELE) skal arrangeres i oktober 2017, og Utdanningsdirektoratet har tatt på seg å være vertskap. Møtet holdes 9.-11. oktober i Oslo.


Bildet: Deltagerne på OECD-møtet ønsker  å lære mer om norsk skole under Norges-besøket i oktober (illustrasjonsfoto).

Det lagt opp til et tredelt program for GNEELE-medlemmene under oppholdet i Norge. De to første dagene blir det offisielt møte for GNEELE. Her vil blant annet oppfølging av LEEP (Learning Environments Evaluation Programme) stå sentralt.

Andre del av dag to vil ha mer fokus på trender vi i dag ser i norske skoler i forhold til utforming og organisering av fysisk læringsmiljø. Dag tre blir satt av til befaringer i skoler og barnehager i Oslo og nabokommuner.

Medio oktober vil vi komme tilbake med en oppsummering fra den femte GNEELE-sesjonen.


Tidligere sak publisert om GNEELE på våre nettider: