Inneklimadagen 2017

08.09.2017

Helsedirektoratet inviterer til Inneklimadagen 2017. Temadagen arrangeres 26. oktober, i Helsedirektoratets auditorium (Oslo), fra klokka 09.00 til 16.00. Årets tema for Inneklimadagen er «Inneklima – en utfordring, både sett innenfra og utenfra». 


Under fagdagen blir det presentert en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om helsemessige påvirkningsfaktorer i innemiljøet og omgivelsenes betydning for lys, luft og lyd innendørs.

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2017

Påmelding og program for dagen: helsedirektoratet.no/konferanser/inneklimadagen 

Send oss en henvendelse