Newton-rom for praktiske realfagsopplevelser

11.09.2017

Med formål om å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi er det de siste årene etablert mer enn 30 Newton-rom rundt om i landet. Newton-rommene er tilpasset praktisk realfagsundervisning gjennom spennende innredning og topp moderne, teknisk utstyr. 


FIRST Scandinavia

Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak etableringen av Newton-rommene. FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse med formål å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften. Stiftelsen står også bak FIRST LEGO League og ferie- og fritidstilbudet Newton camp.

Lokalt ressurssenter

Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak etableringen av Newton-rommene. Rommene er ofte plassert på skoler, men kan også etableres hos andre aktører som ønsker å fremme realfag. Klasser fra hele regionen skal kunne bruke rommene i tillegg til at de skal kunne benyttes til sommerkurs og annen inspirasjon. Det er i hovedsak kommuner og fylkeskommuner som har hovedansvar for eierskap og drift, men dette kan gjerne skje i samarbeid med andre realfagsaktører i lokalsamfunnet som kan bidra med fagkompetanse, utstyr eller sponsing slik man har flere gode eksempler på. Newton-administrasjonen gjennomfører informasjonsmøter for kommuner, lokalt næringsliv og andre interesserte i tillegg til å bistå på med råd og tips i etableringsfasene. 

Forankret i læreplanen

Newton-konseptet er tilpasset norske læreplaner og skal integreres i undervisningen gjennom praktiske og utforskende metoder. Til hvert Newton-rom er det knyttet en eller flere Newton-lærere som gjennomfører undervisningen og jobber med driften av rommet. Ressurspersoner fra fagmiljøer og Newton-lærere utvikler undervisningsopplegg og Newton-moduler. Et besøk i Newton-rommet krever både for- og etterarbeid i klasserommet, slik at erfaringene fra besøket knyttes sammen med den ordinære undervisningen.  Det utvikles stadig nye moduler som piloteres og kvalitetssikres før de deles gjennom nettverket.

Det er viktig å forstå Newton-rom som et konsept som skal implementeres i lokalmiljøet og undervisningen slik at dette ikke blir enkeltstående prosjekter som kommer som et tillegg i en allerede tettpakket skolehverdag, påpeker konseptleder Rigmor Angler fra FIRST Scandinavia.

Gode erfaringer

Angler kan fortelle om en rekke gode erfaringer fra samarbeidet med næringslivet hvor det har blitt vist stor interesse for konseptet gjennom både sponsormidler, utstyr og utvikling av moduler. I mange lokalmiljøer er rommene godt etablerte og det er avgjørende med god ledelse som kommuniserer godt om tilbudene slik at flest mulig elever vil kunne få de viktige læringsopplevelsene som rommene tilbyr. De enkelte Newton-rommene har også god støtte og support fra den sentrale Newton-administrasjonen til både faglig og administrativ oppfølging.

Newton har et eget evalueringssystem rettet mot elever og lærere og mottar stadig gode tilbakemeldinger på fasilitetene i rommet og det pedagogiske tilbudet. Særlig blir verdien av å jobbe praktisk og variert trukket frem som positiv slik en fornøyd Newton-lærer Kjersti Gylseth fra Steigen kommune understreker:

-Newton-rommene gir et viktig bidrag til skolens formål; skape engasjerte og utforskende barn og unge. Newton er en arena for elevaktiv læring der en får tid til dybdelæring og utforsking.

Send oss en henvendelse