Hva er inneklima?

31.01.2018

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert inneklima gjennom inneklimafaktorene:

Temperatur, lufta vi puster i, belysning/stråling, lyd/støy og Utforming/innredning. 
Legger vi til estetisk og psykososialt miljø, får vi innemiljø.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Inneklimaets fem faktorer:

  • Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  • Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
  • Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  • Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  • Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Når vi utvider listen med estetisk miljø og psykososialt miljø, så får vi samlet oversikt for innemiljø.

  • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
  • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

Vi opplever inneklima uansett når vi oppholder oss innendørs. For de fleste innebærer dette hjem, utdanningssted eller arbeid.


Filmer om inneklima i klasserommet.

Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) har i samarbeid med blant andre Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø (FLM.Udir)  laget et serie med filmer som kan gjøre det litt lettere å forstå hva inneklima faktisk innebærer. 

Send oss en henvendelse