Byggtekniske krav til inneklima og ventilasjon

21.09.2017

Blad 552.311 i Byggforskserien omhandler inneklima og ventilasjon i skoler. Bladet beskriver krav til inneklima, aktuelle inneklimatiltak og ventilasjonsløsninger i undervisningsrom og oppholdsrom.


Spesialrom, som verksted, gymnastikksal og skolekjøkken, er ikke behandlet. Bladet kan brukes både ved nybygging, drift og rehabilitering.

Hensikten med bladet er å sikre godt inneklima og energiøkonomisk drift av ventilasjonsanlegg i skoler. Godt inneklima kan bidra til bedre lærings- og undervisningsmiljø og redusert sykefravær.

Klager på tørr og dårlig luft, støy og dårlig termisk komfort (trekk, høy temperatur) er vanlig blant elever og ansatte i norske skoler. Opplæringsloven (§9 A-7) sier at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler.

Lenke til Byggforskserien: