Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet

26.09.2017

Studie om barnas bruk av barnehagens uteområde: Høgskolelektor ved DMMH Trond Løge Hagen publiserte høsten 2015 resultatene fra en studie av uteleken i tre Trondheimsbarnehager. Studien tar for seg hvilken innvirkning barnehagens fysiske utemiljø har på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.


Trond Løge Hagen 
er førstelektor ved seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim.
Han er studieprogramleder for Barnehagelærerutdanning, natur og friluftsliv. 

Bildet: Illustrasjonsfoto.

Målet med denne studien var å forske på hvordan barn tar i bruk barnehagens uteområde til lek, og hvordan ulike faktorer som omhandlet utforming og innhold av komponenter i lekemiljøet påvirket leken.
Datainnsamlingen var basert på elementer fra metoden "mosaic approach" (Clark & Moss, 2001; Clark & Moss, 2005; Clark, 2010), som er en multimetodisk tilnærming med særskilt fokus på barneperspektivet, gjennom bruk av observasjoner, guidet tur på lekeområdet med barn, barnetegninger og barneintervju.

Resultatene viste at uteområdets installerte lekeapparater var av mindre interesse for barna. Barna foretrakk i større grad varierte og uforutsigbare lekemiljø hvor de selv kunne påvirke miljøet, og gjennom dette skape sin egen fantasilek med bruk av udefinerte elementer som pinner, steiner og andre tilgjengelig løsmaterialer.

Artikkelen kan lastes ned her:

 

Les mer om studien her:

Send oss en henvendelse