Møhlenpris oppveksttun, Bergen

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.


Korte fakta

 • Skolenavn: Møhlenpris oppveksttun
 • Adresse: Thormøhlensgate 25 
 • Nettsiderwww.bergen.kommune.no
 • Dimensjonert elevtall: 250 elever.
 • Barnetall barnehage: ca 60 barn
 • Antall ansatte: ca 50
 • Ferdigstilt: 2017
 • Bruttoareal: 5067 m2
 • Arkitekt: Kasper Hassel(1912)
 • Ark. rehab.: ABO Plan & Arkitektur AS
 • Landskapsarkitekt: Smedsvig LARK
 • Interiørarkitekt: Sol Design
 • Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Presentasjon barnehagen (klikk bilde): 

Da den opprinnelige skolen stod ferdig i 1912, var Møhlenpris en velutstyrt og moderne skole for sin tid med 21 klasserom fordelt over 3 etasjer. Skolen hadde også tegnesal, naturfagsal, lesesal, skolekjøkken, bad og svømmebasseng. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962). På det meste hadde skolen over 1000 elever. 

I 2013 startet prosjekteringsarbeidet for ombygging og modernisering. Møhlenpris skole er et verneverdig bygg. Med respekt for skolens historie og identitet er det fysiske læringsmiljøet og interiøret utformet til å tilpasse seg dagens krav og standard. Bygget har form som en hestesko. Hovedbygget har tre etasjer og kjeller og loft, mens fløybygningene har to etasjer (og kjeller og loft). Det var strenge føringer fra byantikvar angående hva som kunne gjøres med fasader og vinduer. Det var ikke mulig å utvide bygget. For å utnytte mest mulig av bygget til læringsareal, er det nye tekniske anlegget etablert i et teknisk rommet som er bygd under skoleplassen.

Innvendig er skolen fullstendig renovert og det har blitt et moderne oppveksttun med barnehage og barneskole. Den gamle bygningen har fått en mer fleksibel inndeling av rom og oppgradering av utstyr, møblering og teknologi. Skolen har i dag 209 elever og barnehagen har 70 barn. Barna i Møhlenpris oppveksttun kommer fra ca 30 forskjellige land. 

Skolen har kunst, kultur og kreativitet som satsningsområde. De mange estetiske uttrykkene skaper en helhet i det fysiske læringsmiljøet. Kunstuttrykkene består av mange detaljer i form tekst, bilde og annen utsmykking går som en rød tråd gjennom bygget.

Skolens inngangsparti

Smijernsport inn til skolen er ny og utformet av kunstneren Bjørn Kowalski Hansen. Porten viser en graf over nedbørsmengden i Bergen i tidsrommet fra skolen var ny i 1912 til den gjenåpnet som i 2017.
Trappegangen i inngangspartiet til skolen har utsnitt av skolens gamle kartsamling preget inn i glasset over gelenderet. På veggene i trappegangene er det tekster av kunstneren Kurt Johannesen som for eksempel:
«Fjellet visste ikkje heilt kva det skulle finna på. Det var ein av dei dagane.»
Tekstene til Kurt Johannesen tar oss med inn i den litterære verden og skaper undring og assosiasjoner både hos barn og voksne. 

Generelle læringsarealer

Hvert årstrinn disponerer et eget læringsareal. Trinnet kan bestå av opptil 60 elever. Læringsarealene er fleksible og rommer formidlingsrom, grupperom, kontor til lærer og garderober. Læringsarealet er delt inn i soner som gir rom for mange ulike læringssituasjoner og arbeidsmetoder.
Alle trinn har et formidlingsamfi, et større rom med arbeidsbord og flere digitale tavler. De digitale tavlene er noe steder plassert i spesialbygde skap. Disse skapene og formidlingsamfiene fungerer som romdelere. Skapet har skyvedører med whiteboardoverflate som kan dekke over tavlen ved behov. Skapet og amfiene har også oppvaring til læringsmateriell i sonen. De digitale verktøyene er en integrert del av det fysiske læringsmiljøet og virker ikke dominerende i forhold til annen møblering.
Hvert læringsareal har også en aluminiumsbenk med vask som står ut i rommet. I denne sonen kan det utføres forsøk og arbeid som krever tilgang til vann.

Mellom noen av sonene er det glassvegger og dører. Glassveggene gir god oversikt og sammenheng i læringsarealet.

Garderober og toaletter lokalisert i tilknytning til læringsarealet. Alle garderober har renholdssoner. Videre inn i rommet er det vinyl på gulvene.

SFO-base -  er et eget rom som er tilknyttet læringsarealet til 1 og 2 trinn. SFO benytter seg også av skolens uteområde og spesialrom. 

Spesialiserte læringsareal

Bibliotek: 
På loftet finner vi skolens flotte bibliotek. Takbjelkene i tre gir rommet en følelse med skolens historie. Langs veggene er det plassbygde lesesofaer for en til to barn. Den store boksamlingen står i hyller midt i rommet. Innerst i biblioteket er det et gruppebord og en digital tavle til språkgrupper.
Møhlenpris skole har fokus på lese- og skriveopplæring. Med over 30 forskjellige nasjonaliteter representert, er leseopplæring og leseglede et viktig pedagogisk arbeid. Biblioteket har en funksjon i dette arbeidet.
Skolen har sin egne «bokskatt» som er skrevet i samarbeid med Bergens-forfatteren Gunnar Stålesen. Boken «Mysteriet på Møhlenpris» inneholder en rekke spennende tekster fra skolen historie. En av historiene handler om den utstoppede ørnen som står på rektors kontor.

Mat og helse:
Skolekjøkkenet ligger i samme område som biblioteket. Mellom skolekjøkkenet og biblioteket er det en kantine/ møterom. Maten som lages på skolekjøkkenet serveres ofte til inviterte gjester. Gjestene kan være andre klasser på skolen eller grupper i lokalmiljøet.

Naturfagrommet heter "Kasper Hassel", etter arkitekten, og ligger i skolens underetasje i det rommet som tidligere var skolens basseng. Bassengflisene er verneverdige. For å kunne ta rommet i bruk og samtidig få til universell utforming, er det bygget et glassgulv over bassenget. Rommet har avsug til eksperimenter, gruppebord på øyer ut i rommet og arbeidsbenker med vasker og overskap langs veggene. Rommet har vekstskap og utgang til uteplassen.

Kunst og håndverk: Skolen har verksted med sløydbenker, sone for male/tegneaktivteter og keramikk. Keramikkovnen er plassert i eget rom. Kunst og håndverk ligger i nærhet av naturfagrommet og har også utgang til utearealet.

Musikkrom og kultursal
Gjennom folierte glassvegger kan en se inn i et velutstyrt musikkrom. Rommet har fått navn etter jentebandet Razika som tidligere var elever ved skolen. Innenfor musikkrommet ligger kultursalen. Her er det scene, lyd og lysanlegg som kan brukes til forestillinger og samlinger. På veggen bak i salen er det vindu fra et rom for miksing av lyd og lys. Her er det mulig for elever både å stå på scenen, eller styre det tekniske.

Kroppsøving: Skolen har ikke egen gymsal, men benytter seg av Vitalitetssenteret på Møhlenpris, som ligger like ved skolen. Idrettsdelen i Vitalitetssenteret inneholder treningssal, garderober og dusjanlegg. Møhlenpris idrettsplass brukes også til ballspill. 

Personalarealer

Rektors kontor, resepsjon, møterom og personalrom ligger i andre etasje. Utenfor kontorene er en bred gang som er møblert som ventesone for gjester. Elevene fra 2. og 3. trinn passerer dette området på vei til og fra læringsarealet sitt. Det er store vinduer inn til kontorene. Folierte sjablonger demper innsyn, men gir fortsatt stor grad av transparens. 

Uteområdet

Skolen bærer preg av å være en byskole, med flat skolegård og lite grøntareal. Dette kompenseres av at plassen rommer mange muligheter for bevegelse. I skolegården er det sandkasse, dissestativ, klatrestativ og en klatrevegg som er bygd rundt utlufting til teknisk rom som ligger under skolegården. Uteområdet har en liten inngjerdet del til barnehagen inne på selve skoleplassen. Dette området benyttes også av SFO. Barnehagen har i tillegg et større område bak skolen.

Omgivelser

Møhlenpris ligger tett på alle byens fasiliteter og benytter seg av dette i undervisningen. I skolens umiddelbare nærhet ligger både Møhlenspris kunstgressbane, Vitalitetssenteret, Conerteatere og VilVite. Det er også kort gange til byens mange museer. Møhlenpris bydel har i likhet med skolen vært gjennom en lang periode med renovering. Området består i dag av lavblokker og bygårder med mennesker fra mange land og kulturer. Skolen er en viktig møteplass i dette miljøet.


Se også: