Møhlenpris oppveksttun (bhg), Bergen

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.


Korte fakta

 • Skolenavn: Møhlenpris oppveksttun
 • Adresse: Thormøhlensgate 25 
 • Nettsiderwww.bergen.kommune.no
 • Barnetall barnehage: ca 60 barn
 • Dimensjonert elevtall: 250 elever.
 • Antall ansatte: ca 50
 • Ferdigstilt: 2017
 • Bruttoareal: 5067 m2
 • Arkitekt: Kasper Hassel(1912)
 • Ark. rehab.: ABO Plan & Arkitektur AS
 • Landskapsarkitekt: Smedsvig LARK
 • Interiørarkitekt: Sol Design
 • Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Presentasjon skoleavdeling (klikk på bilde):

Bildet: Fra barnehagens uteområde (Foto: P7 Prosjekt)

Barnehagen ligger i første etasje i Møhlenpris oppveksttun. Barnehagen har en inngang fra skoleplassen og en annen inngang på barnehagens uteområde på baksiden av bygget. På skoleplassen er en liten del av uteområdet inngjerdet. Denne deles benyttes både av barnehage og skolen.

På Møhlenpris oppveksttun er det sambruk av lokaler og uteområder. Det er en helhetlig oppveksttenkning, der en kan se utdanningsløpet i sammenheng. Skolens rektor er øverste leder for oppveksttunet. Barnehagen har en avdelingsleder som har kontor i barnehagedelen.

I Bergen Kommunes oppveksttun tenkes det helhetlig rundt barn og unges utdanningsløp, samtidig som egenarten i barnehage- og skole ivaretas. Det er tett samarbeid mellom barnehagen og skolen. Dette skal skape gode overganger og læringssammenhenger mellom barnehagen og skolen. Barnehagen og skolen har felles satsingsområde innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

Avdelinger

Barnehagen har plass til 70 barn fordelt på to trinn. Småbarn fra 1-3 år og storbarn fra 3-6 år. Avdelingene er tilrettelagt med soner for ulik lek i forhold til hvilken aldersgruppe rommet er tenk for. Førskolegruppen har sitt eget rom. Ettersom skolen og barnehagen har ulik dagsrytme er det mange muligheter til å benytte seg av spesialrommene og fellesareal. Møbleringen ivaretar barns behov for både kollektiv og individuell lek og opplevelser. Små «huler» er satt inn i avdelingen som romdelere. Dette fungerer som rom i rommet.

Uteområde

Uteområdet til barnehagen ligger på historisk grunn. Området var tidligere hovedsete for trikkeanlegget i Bergen. Anlegget er i dag en del av Bergen Tekniske museum. Barnehagen benytter seg av garasjebygningen til vognrom og området i og rundt omnibusverkstedet som lekeareal. Selve verkstedet er fredet, men det er mulig å benytte det til aktiviteter og prosjekter. Verkstedet har store dører som gjør det er mulig å sykle gjennom bygningen og ut på en plass på baksiden av bygget.

På uteområdet til barnehagen er det også bord og benker, plantekasser og en trikkevogn til å leke i. Plassen er lite kupert og underlaget er brostein og asfalt. Det er allikevel spennende, fordi det gir mange muligheter til å utvikle lek og prosjekter. Barna på Møhlenpris vokser opp med mange impulser i byrommet rundt seg. Fra uterommet og verkstedhallen er det utsikt ned til havnen der båter, kontainere og trafikk gir barna mange spennende inntrykk. Barnehagen i Møhlenpris oppveksttun blir et trygt tilknytningspunkt i en bygning og en bydel som barna kan vokse inn i.

Se også:

Les mer om: