Støttemateriell til rammeplanen

03.10.2017

Utdanningsdirektoratet fått utarbeidet fler korte filmsnutter og annet støttemateriell til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Støttemateriellet er frivillig å bruke.


Støttemateriellet er utviklet til ulike temaer i rammeplanen. Det inneholder refleksjonsspørsmål, filmer, veiledninger og en plakatgenerator hvor barnehagene kan lage sine egne plakater.

Under følger en liste med lenker til noen av filmsnuttene er knyttet til det fysiske læringsmiljøet i barnehagen. 

  • Ny rammeplan  Film | 01.08.2017
    Filmen er laget for å gi inspirasjon til arbeidet med den nye rammeplanen. Rammeplanen skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for alle i barnehagen.

Her er rammeplanen

Send oss en henvendelse