Klart for konferanse fysisk læringsmiljø 2017

23.10.2017

Nå er det like før startskuddet går for årets konferanse om fysisk læringsmiljø, og konferansehotellet Radisson Blu Hotel Royal Garden er klargjort for storinnrykk.


Bildet: Radisson Blu Hotel Royal Garden er klargjort til konferanse om fysisk læringsmiljø (Foto: Radisson Blu Hotel Royal Garden)

Endringer i programmet

Vi har måttet gjøre noen endringer i programmet. Disse endringene er ikke kommet med i det trykte programmet som blir delt ut på konferansen.

I parallellsesjonene onsdag, første økt, kl. 09.00 – 09.35 må 4. sesjon om universell utforming deles opp i to grupper grunnet svært mange påmeldinger.
Det blir derfor satt opp to foredrag om samme tema 4A og 4B: Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

I siste økt parallellsesjoner, kl. 11.15 – 11.55, har foredragene i sesjon 1 og 3 byttet plass. Det vil si at innlegget til Hans Petter Ulleberg (Skolebygg: Relasjoner, undervisning, læring og opplevelser) blir i sesjon 3, mens Lars K. Gimse (Skaperverksted i utdanningen gir skaperevne, engasjement og utforskertrang) blir i sesjon 1.
Denne endringen skyldes antall påmeldte og kapasitet i rommene. Her går deltegerne til det foredraget de har meldt seg på.

Siste versjon av programmet her

Oversikt over påmelding til sesjonene

Alle deltagerne må sjekke bekreftelsen de har fått på påmelding til konferansen. Her vil det fremgå hvilke parallellsesjoner man har meldt seg på, og hvilke befaringer man skal på.

Deltagerlister

Oversikt over årets deltagere følger vedlagt. Listen blir ikke delt ut i papirform. 

> Deltagerlisten kan lastes ned her (pdf)

 

Mat og drikke på befaringsstedene.

I programmet står det oppgitt at det blir servert kaffe/drikke og noe å bite i på befaringsstedene. Grunnet stor påmelding til befaringene har skolene og barnehagene dessverre ikke kapasitet til å gjøre dette klart for oss i år. Vi vil ha med oss noe enkelt på bussene, og dette blir satt fram på befaringssted nr. 2. 

Busser til befaringene

Merk at det til befaringene til barnehager og barneskoler er satt opp to busser for transport. De to bussene som er satt opp til henholdsvis barnehage og barneskole, kjører til hver sin barnehage/barneskole. Når første befaring er ferdig, går turen videre til neste befaringssted. Det blir altså to befaringsgrupper for barnehagene og barneskolene.