Brynseng skole, Oslo

06.11.2017

Brynseng skole ble åpnet til skolestart 2017. Skolen er tegnet av HRTB Arkitekter as MNAL. Skolen vil ha plass til 840 elever fra 1. til 7. trinn. 


Korte fakta:

Bildet: Brynseng skole, sett fra skolegården (Foto: bygg.no)

Skolen har en sentral beliggenhet mellom Bryn togstasjon og Brynseng T-banestasjon og er derfor bygd uten parkeringsplasser med unntak av to HC-plasser og to elbil-plasser med ladestasjon. Skolen har rundt 400 sykkelparkeringsplasser, og spyle- og mekkefasiliteter, samt garderober med dusj. Skolen omfatter også en flerbrukshall.

Skolen har fem etasjer med flerbrukshall og ballbinge i øverste etasje. Første etasje består resepsjon, kontorer for administrasjon, garderober for ansatte, vaktmesterkontor, musikkrom og læringsområder for spesielt tilrettelagt undervisning, samt klasserom for 1.klasse. De øvrige trinnene er fordelt på de øvrige etasjene. Lærerne har sine arbeidsplasser knyttet til det trinnet de jobber på. Skolens personalrom, bibliotek og et amfi til fellessamlinger ligger sentralt plassert i bygget. Etasjene er forbundet med en vid trappegang med store avsatser på hver sin ende av bygget.

Bygget er nesten et null-energibygg. Energiforbruket er omtrent 70 prosent lavere enn i et ordinært bygg, det har passivhus standard, og skolen har Norges største fasadeintegrerte solcellepanel på sørveggen. Solcellepanelet skal forsyne skolen med energi, og elever og lærere kan følge med på skolens energiregnskap.

Inngangsparti

Skolen har tre inngangspartier. Hovedinngangen ligger på skolens bakside og er i hovedsak beregnet på ansatte og besøkene. Elevene har to innganger fordelt på. 1.- 4.trinn og 5.-7.trinn. Inngangene har overbygg og en avskrapningsrist. Elevenes garderober ligger i forbindelse med elevenes læringsarenaer nær trappegangen. Avsatsene i trappegangen blir ofte brukt til å samle elevene før klassen går videre til klasserommet.

Generelle læringsarealer

Skolen er bygd med klasserom som er forbundet med grupperom. Det er fleksible vegger som kan åpnes, slik at læringsarealet øker og to klasserom kan bli til ett. Glassvegger og det transparente er gjennomgående i hele skolebygget – også mellom klasserommene og mellom klasserom og korridor. Hvert trinn har et torg mellom klasserommene og grupperommene.

Flerbrukshallen har størrelse som en basketballbane og kan deles i to med en skillevegg. Tilhørende hallen ligger det en ballbinge utendørs. Den er også tenkt brukt i friminuttene.

Fellesområder og spesialrom

Skolen har et amfi, et bibliotek og et stort allrom til fellesbruk. Allrommet fungerer også som undervisningsrom for koding og utprøving av ulike roboter elevene har kodet. Rommet har benker langs alle veggene og en stor gulvflate. Bruksmulighetene til dette rommer er stort. Det er også tenkt brukt til dans og andre enkle fysiske aktiviteter.

Spesialrommene er lokalisert midt i bygget og mange av dem fungerer som et knutepunkt for både elever og ansatte. Skolen har et musikkrom, kjøkken til bruk i mat- og helsefaget, rom tilpasset kunst- og håndverksfaget med en sløydsal og et tekstilrom, naturfagsrom og selvfølgelig kroppsøvingssalen/flerbrukshallen på toppen av bygningen.

Personalarealer

De ansatte har et personalrom, egne garderober og arbeidsplasser. Personalrommet ligger i 2.etasje med et romslig møterom i tilknytning til personalrommet. Lærerne har sine arbeidsplasser i nærheten av elevens læringsområder, mens vaktmester og helsesøster har sine kontorer i første etasje sammen med administrasjonen og sosiallærer.

Uteområde

Uteområdet er sentralisert på forsiden av skolebygget vendt mot et grønt område. Uteområdet består av flere ulike lekeapparater tilpasset aldersgruppene på skolen, bokser til å gjemme seg i, og sitteplasser rundt beplantete områder der elevene kan samles. En elev uttalte at det fine med skolegården var at den ikke var delt i «småskolegård» og «storskolegård»; ’Nå kan vi leke sammen alle sammen’, sa eleven. Det er ikke ballspillområde i selve skolegården, men ballbingen på taket blir flittig brukt.

Samlokalisering/flerbruksområder

Store deler av skolen er tenkt brukt etter skoletid. Flerbrukshallen blir et sentralt samlingspunkt for idrettslag i nærmiljøet, og de fleste fellesarealene på skolen er til utleie på kveldstid.


 Les mer om Brynseng skole her (eksterne nettsider)