Strinda videregående skole, Trondheim

07.11.2017

Strinda videregående skole flyttet inn i nytt skolebygg på Tyholt i Trondheim høsten 2013. Strinda vgs. ble en helt ny skole som skulle samle elever fra tre andre videregående skoler i Trondheim: Ladejarlen vgs på Lade ble lagt ned og elevene flyttet til Strinda, linjen for helse- og oppvekstfag fra Charlottenlund vgs ble også flyttet til Strinda, samt utdanningsprogrammene ved gamle Strinda vgs.


Korte fakta om Strinda vgs:

 • Navn: Strinda videregående skole
 • Adresse: Harald Bothners vei 21, Trondheim
 • Skoletype: Videregående skole    
 • Skoleeier: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Elevtall: 1100
 • Hjemmeside: http://www.strinda.vgs.no
 • Ferdigstilt: 2013
 • Bruttoareal: 18 300 m2
 • Arkitekt: Link arkitektur as
 • Landskapsarkitekt: Link arkitektur AS landskap 

Bildet: Strinda videregående skole (www.strinda.vgs.no)

Hovedstruktur og materialvalg

Skolen består av et nybygg som er forbundet med den gamle, verneverdige skolen med en glassgate. Det gir et inntrykk av ett sammenhengende skolebygg Skoleanlegget har tre etasjer med de ulike avdelingene samlet rundt et åpent område. Dette er en del av glassgata, og dette gir mye lys og god romfølelse. Hovedinngangen tar deg inn til skolens storstue med kantine og scene, samt skolens ekspedisjon og administrasjon.

Utdanningsprogram

Strinda videregående skole har rundt 1100 elever og 170 ansatte, og har et kombinert utdanningstilbud med både yrkesforberedende og studieforberedende utdanningsprogram:

 • Idrettsfag
 • Musikalfag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Elektrofag
 • Restaurantfag
 • Utdanningsprogram for studiespesialisering (påbygg og allmenne fag)
 • Alternativ opplæring

 

Innhold i de ulike etasjene:

1. etasje: Administrasjon, resepsjon, stort auditorium, elevrådskontor, kantine, og scene i tillegg til idrettshall/flerbrukshall, kjøkken og diverse lager rom restaurantfagene (industriell matproduksjon, ulike kjøkken, restaurant med bar, kjølerom og ulike tilberedelsesrom)

2. etasje: Verksteder knyttet til elektrofag og automasjon, lærerarbeidsplasser, bibliotek, generelle undervisningsrom samt personalrom, PPT-kontorer og skolehelsetjenesten

3. etasje: Generelle undervisningsrom for studiespesialiserende linjer, arbeidsplasser for lærere, spesielle undervisningsrom som kjemi, fysikk og naturfag og et auditorium

I underetasjen er det garderober i tilknytning til idrettshallen.

Undervisningsarealer

Skolen har teorirom i to ulike størrelser, for 15 elever og for 30 elever. Rommene er preget av glassvegger og transparens. Grupperom er lagt til i tilknytning til klasserom/teorirom. I verkstedarealene er det også lagt til rette for teoriundervisning og intensjonen med dette er at man raskt skal kunne skifte mellom praktiske og teoretiske aktiviteter i opplæringen. Idrettshallen har full håndballbanestørrelse med skillevegger som gjør det mulig å dele hallen inn i tre mindre enheter samt en fjerde enhet i tillegg. I tilknytning til idrettshallen er det også et velutstyrt styrkerom som både elever og personalet kan benytte.

Fellesarealer

Skolens kantine ligger lett tilgjengelig i første etasje rett inn fra hovedinngangen. I 2. etasje ligger skolens bibliotek samt IKT servicedesk. Glassgata og gangene ut mot det åpne området blir ofte brukt til oppholdsrom for elevene i pausene og lunsjen.

Personalarealer

Lærernes arbeidsplasser er desentraliserte og plassert i tilknytning til arealene for utdanningsprogrammet som lærerne jobber på. I 4. etasje finner man cellekontorer for ledelsen og elevtjenesten. 

Uteområde

Skolen har et fantastisk stort og flott uteområde. Det er store grøntarealer i skolens nærmiljø. Dette blir flittig brukt til utetrening for blant annet idrettslinja.

 Presentation in EnglishStrinda High School, Trondheim Norway


 Eksterne lenker:


Strinda vgs var befaringsskole under Utdanningsdirektoratets nasjonal konferanse for fysisk læringsmilljø som ble arrangert i Trondheim oktober 2017.