Margarinfabrikken barnehage, Oslo

08.11.2017

Margarinfabrikken er Nordens største barnehage og rommer omtrent 500 barn i alderen 10 mnd til 6 år. Den gamle margarinfabrikken på Bjølsen i Oslo ble ombygget til en moderne barnehage i 2010. 


Korte fakta:

  • Navn: Margarinfabrikken barnehage
  • Adresse: Stavangergata 40-42, Oslo
  • Eier: Oslo kommune
  • Hjemmeside: www.oslo.kommune.no
  • Antall barn: 481 (2017)
  • Antall avdelinger: 32
  • Bruttoareal: 5 600 m2
  • Ferdigstilt: 2010/2011
  • Arkitekt: NAV as Arkitekter MNAL

Bildet: Margarinfabrikken barnehage, Oslo (Foto: WK Entrepenør)

Det ble i tillegg til den gamle ombygde fabrikken fikk barnehagen et nybygg. Dette ble ferdigstilt i 2011. NAV as Arkitekter MNAL var ansvarlig både for utformingen av den gamle fabrikken og det nye tilbygget. Det var store utfordringer knyttet til rehabiliteringen av den gamle margarinfabrikken. Bygningen er fredet og mye av bygningsmassen måtte stå uendret. Det ble et nært samarbeid med Byantikvaren i Oslo særlig med valg av fasademateriale og farger. 

Avdelingene

Barnehagen består av 32 avdelinger fordelt på to hus. Avdelingene er stort sett tradisjonelt oppdelt mellom 0-3 år og 3-6 år, men har også avdelinger for barn i alderen 2-6 år.

Barnehagen er organisert i baser hvor flere avdelinger deler på fellesarealer og kjøkken. Hver enkelt base har maksimum 18 barn og er laget slik at barna skal oppleve intimitet og nærhet i basen. Ved siden av lekearealet i basen kan barna bruke spesialrom knyttet fellesarealene som basene er organisert rundt. Det kan være egne rom for legobygging, forming osv. De eldste barna hadde også tilgang til arealene rundt garderobene og felleskjøkkenet.

Fellesarealer

Barnehagen har fellesrom som gymsal, teatersal, vannlekerom, kunst- og håndverks- og musikkrom som brukes etter ønske og behov gjennom hele dagen. 

Personalarealer

Kontorer til ledelsen, samt personalrom og garderober til de ansatte er lokalisert i øverste etasje i den gamle fabrikken.

Uteområdet

Utearealet skal intensjonelt fungere som en forlengelse av et stort friområde som barnehagen ligger inntil; Voldsløkka. Barnehagen bruker dette området flittig til diverse utflukter da det totale utearealet ikke er stort nok for at alle avdelingene kan være ute på samme tid.

Barnehagens uteområde er møblert med ulike lekeapparater tilpasset aldergruppene ved barnehagen. Uteområdet er organisert i mindre områder slik at personalet kan ha god oversikt over barna i utetiden.

Bildene over: Fra barnehagens uteområde. Bilder fra NAV as arkitekter MNAL (Foto: Kim Müller)


 Les mer om Margarinfabrikken barnehage på eksterne nettsider:


 Flere bilder fra NAV as arkitekter MNAL her (Foto: Kim Müller)