Utsmykking av Brynseng skole

20.11.2017

Kunsterne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim brukte skoleanleggets miljøprofil som tema da de skulle utsmykke Brynseng skole. Resultatet er blitt et veggmaleri over 9 etasjer i 2 trappeløp.


Les mer om kunstnerne og prosjektet på deres egne nettsider:

Da Brynseng skole ble planlagt og utformet var den et pilotprosjekt for Undervisningsbygg hvor målet var å nærme seg et nullenerginivå. Prosjektet hadde dermed en ambisiøs miljøprofil, og det ble valgt å bygge skolen som et passivhus. På bakgrunn av dette valgte kunstnerne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim skolens miljøprofil som fokus i kunstprosjektet sitt. Skolen står nå ferdig og to trappeløp som til sammen går over ni etasjer er blitt utsmykket av kunstnerne. Det ferdige kunstverket er stedsspesifikt både fysisk og innholdsmessig, og primærbrukergruppen er elevene på skolen.

Kunstnerne har fokusert på det konstruktive og på det handlekraftige barnet/eleven. På mange måter er de bærere av ansvaret for hvordan fremtiden vil fortone seg og viktigheten av bevisstgjøring og handlekraft kan ikke overdrives. Nysgjerrighet, omsorg og respekt for naturen, aktivitet og dynamikk har vært viktige stikkord i arbeidet. Med verket ønsker kunstnerne å vise nødvendigheten av å se og anerkjenne både det lille og det store, det lokale og det globale på samme tid.

Vi har tidligere presentert Brynseg skole på vår nettside, og denne artikkelen kan leses her.

Dersom du ønsker lese mer om kusnt i skolen kan artikkelen Gatekunst i skolerommet være av interesse.

 

Send oss en henvendelse