Ny norm for lærertetthet vedtatt

27.11.2017

I forrige uke ble regjeringen, KRF og Venstre enige om forslag til statsbudsjett for 2018 hvor det legges opp til  å innføre en ny norm for hvor mange elever det kan være pr. lærere i grunnskolen. 


Lærertettheten blir for eksempel den samme i en gruppe med 14 elever og en lærer, som i en gruppe med 28 elever og to lærere. (Figur hentet fra tallogforskning.udir.no)

De fire borgerlige partiene er enige om å innføre en å innføre en norm for lærertetthet som sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og 20 elever per lærer i 5.-10. trinn, i snitt per skole. Lærernormen innføres delvis i 2018, og med full virkning i 2019, ifølge krf.no.

I diskusjonen om denne lærernormen er begrepene «klassestørrelse» og «lærertetthet» blitt brukt om hverandre. Men for å kunne forstå hva som ligger i forslaget, må man vite at disse begrepene ikke betyr det samme.

Utdanningsnytt.no skrev 22.11.2017 at «I den ferske budsjettavtalen er de borgerlige partiene enige om å innføre en ny grense for hvor mange elever det kan være i klassene i barneskolen».

Dette medfører ikke riktighet. Den nye normen sier ikke noe om hvor store klassene skal være, den sier bare noe om hvor mange elever det kan være pr lærer, - på skolenivå.

Klassestørrelse er antallet elever en lærer er ansvarlig for i løpet av en vanlig skoletime – enkelt sagt hvor mange elever det er i en klassen.

Lærertetthet er et mål for hvor mange elever det i gjennomsnitt er per lærer på en gitt skole.

En klasse med 28 elever kan f.eks. ha to lærere i enkelte undervisningstimer. Når klassen har to lærere blir lærertettheten 14:1, mot 28:1 når klassen har én lærer. Klassen er den samme, men lærertettheten er endret.

Den nye lærernormen fører derfor i utgangspunktet ikke til at det blir færre elever pr. klasse eller flere klasser på skolene, og det blir derfor heller ikke behov for flere undervisningsrom som en følger av den nye normen for lærertetthet. 


Mer om lærertetthet  (Eksterne nettsider):

 

Send oss en henvendelse