Vellykket OECD-samling i Oslo

07.12.2017

Tidlig i oktober var Norge vertskap for det årlige seminaret som arrangeres i OECD CELE. Seminaret ble gjennomført i Håndverkeren Kurs og konferansesenter i Oslo, og Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø stod sammen med OECD sekretariatet som arrangør av seminaret. 


Seminarets første dag gikk i stor grad med til gjennomgang av ulike OECD-programmer knyttet til læringsutbytte og fysisk læringsmiljø. Pilotprosjekt og videreføring av analyseverktøyet (LEEP) (Learning Environments Evaluation Programme) stod sentralt på dagsorden, og strategi for det videre arbeidet ble drøftet.
Dagen ble avsluttet med mottagelse i Oslo Rådhus, der Oslo kommune ved ordfører Marianne Borgen var vertskap.

På seminarets andre dag fortsatte programmet med ulike innslag fra de internasjonale deltakerne. Etter lunsj var det lagt opp til norske innslag knyttet til fysisk læringsmiljø ute og inne, i skoler og barnehager. Siv Stavem (FLM.Udir) og Sigrid Hestnes (Norconsult skoleavdeling), hadde innlegg om gjeldene norske lover, forskrifter og rammer for fysisk læringsmiljø i henholdsvis skoler og barnehager.

Representanter for Oslo kommune og Bergen kommune orienterte om gjeldende funksjons- og arealprogram i sine kommuner, mens Jan Wilhelm Bakke orienterte om hvordan Arbeidstilsynet arbeider med å sikre gode arbeidsmiljø i både skoler og barnehager. I tillegg fikk deltagerne høre innlegg fra Ulla Hahn (Future Built), Bodil Motzke (Undervisningsbygg Oslo KF) og Winie Ricken (LARK Danmark).

Dag tre var i sin helhet satt av til skolebesøk i Oslo-området. Deltagerne besøkte Kuben vgs, Brynseng skole, Ringstabekk skole og Margarinfabrikken barnehage. Her fikk deltagerne se og oppleve et lite utsnitt av hvordan fysisk læringsmiljø tar seg ut og blir tatt i bruk en vanlig hverdag her til lands.

OECD-sekretariatets leder Julie Velissaratou (Hellas) var etter seminaret full av lovord til hvordan programmet var blitt gjennomført, og rettet en stor takk til Utdanningsdirektoratet og FLM.Udir for fasilitering og tilrettelegging for seminaret.