Bjørnsveen ungdomsskole, Gjøvik

28.10.2014

Bjørnsveen ungdomsskole sto ferdig i 2010 og ligger helt nord i Gjøvik kommune. Området rundt skolen består av store friluftsområder med mye utsikt. Skolen er en baseskole og har i dag 320 elever og 60 ansatte fordelt på tre trinn. Elevene er delt i grupper og klasser av ulik størrelse.


Korte fakta:

Navn: Bjørnsveen ungdomsskole
Adresse: Kronprins Olavs vei 35,
Hjemmeside: http://bjornsveen.gjovikskolen.no  
Dimensjonerende elevtall: 400
Ferdigstilt: 2010
Bruttoareal:  4.300 kvm
Arkitekt:  JAF arkitekter as

Inngangsparti

Skolens hovedinngang leder inn i et stort og åpent ankomstareal med stor takhøyde.  Herfra er det gangavstand til basene, de spesialiserte læringsarealene og administrasjonen. Ved inngangen ser vi også kantinen, foaje og en peis.

Generelle læringsarealer

Hvert trinn er delt inn i to baser. Basene ligger speilvendte mot hverandre, men er for øvrig helt likt utformet. Hver base er dimensjonert for 60 elever, som utgjør 120 elever per trinn. 8. trinn har sine læringsarealer i første etasje, 9. trinn i 2. etasje og 10. trinn i 3. etasje.

Undervisningsarealene er utrustet blant annet med whiteboard, prosjektor og oppslagstavle. Hver base har også sitt eget garderobeområde med tilhørende toalettfasiliteter for elevene. I garderobene er det også skap og knagger til elevene.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk og eget rom til data og språkopplæring. I tillegg til dette har også skolen arealer for naturfagundervisning.
Skolen er bygget ved siden av Tranberghallen, som brukes til kroppsøving av skolen.

Fellesareal

Biblioteket er plassert i tredje etasje og er delt med en glassvegg. På den ene siden av glassveggen finner vi da arbeidsplasser til elever, skranke for bibliotekar og bokhyller. På den andre siden av glassveggen er det satt opp pulter, stoler og Whiteboard for undervisning.

Kantinen ligger i første etasje rett med hovedinngangen. Her har elevene mulighet for å handle kald mat og drikke. Sitteplassene er plassert rundt kantineområdet og ved hovedinngangen.

Personalarealer

Administrasjonen er plassert i tredje etasje. Her det plassert en skranke for henvendelser, samt kontor til rektor og inspektører og rådgivere. I administrasjonen er det også et møterom og et personalrom med egen kjøkkenseksjon for de ansatte. I tilknytning til personalrommet har de også veranda.  Arbeidsplassene for lærerne er i tilknytning til basene. Der er det eget arbeidsrom for lærerne i hvert trinn.