Rygge ungdomsskole, Rygge kommune

15.12.2017

Høsten 2016 stod Rygge ungdomsskole ferdig, klar for å motta 630 elever og 70 lærere. Skolebygget strekker seg over tre etasjer og har et samlet areal på ca 11.000 m2. Integrert i skoleanlegget ligger også folkebiblioteket og flerbrukshall som benyttes flittig av skolen.


Korte fakta:

  • Navn: Rygge ungdomsskole
  • Eier: Rygge kommune
  • Adresse: Maren Lindsethsvei 3, 1570 Dilling
  • Nettadr.: http://www.ryggeskolen.no/
  • Elevkapasitet: 720
  • Ferdigstilt: 2016
  • Bruttoareal: 11.000 m2
  • Arkitekt: Asplan Viak

Bildet: Rygge ungdomsskole (Foto: Fritzoe Engros)

I skolens inngangsparti ligger en stor læringstrapp, inngangen til biblioteket og åpenløsning til spiseområdet til kantina. Kantina er dimensjonert for 250, men kan kombineres med trappeområdet. Bak den store læringstrappa ligger aulaen som er en kultursal, med 220 plasser og mulighet for 100 til. Salen brukes til dans, musikk og foredrag.

Det er tilknytning til back stage og danserom fra aulaen. Fra danserommet kommer man inn i musikk-avdelingen som har tre øvingsrom. Ved siden av kantina ligger mat og helse-avdelingen med to skolekjøkken som ligger i tilknytning til hverandre, men med to forskjellige løsninger. Begge rommene har spiseområde. Det ene spiseområdet er skilt med glassvegg fra kjøkkenstasjonene, som kan brukes som møterom og forlenging av kantineområdet.

I naturfagavdelingen er det tilgang til en black box som brukes som undervisningsrom, og et forsøksrom. Mellom rommene ligger forberedelsesrommet. Kunst og håndverk-avdelingen ligger i tilknytning til naturfagavdelingen. Her er det to teorirom (tegning og tekstil), et mingleområde, keramikk- og sløydrom, med maskinrom mellom. 

I første etasje har skolen en relativit skjermet spesialavdeling med egen inngang fra uteområdet. Spesialavdelingen består av et fellesrom med kjøkken og seks grupperom (små undervisningsrom) som brukes til særskilt tilrettelagt opplæring. Det er også et lærerarbeidsrom i avdelingen.

Helsetjenesten ligger i andre etasje over spesialavdelingen. Skolen har en stor helsetjeneste med to heltids ansatte og en deltidsansatt helsesøster. I tillegg består helsetjenesten av psykolog og lege. I avdelingen er det fem kontorer og et møterom. Møterommet brukes også av skolen. 

Personalavdeling og administrasjon: Personalrommet ligger i andre etasje, lett tilgjengelig fra øvrige personal- og administrasjonsaraler. vPersonalerommet er dimensjonert for et noe lavere antall personer enn antall ansatte ved skolen, men rommet fungerer likevel godt. Personalrommet fungerer først og fremst som pauserom for de ansatte, men rommet egner seg også godt som møterom.
Administrasjonen består av ti kontorer og to kopirom.  Ekspedisjonen er lokalisert i/ved inngangspartiet. 

Trinnområdene er lokalisert i andre og tredje etasje. Trinnområdene er bygd opp på samme måte med seks klasserom, seks grupperom, et auditorium og fem stillerom i to ulike størrelser. Det er til sammen tre auditorier i skolen. To av disse er dimensjonert for 60 personer og ett har plass til 90 personer.
Trinnarealene er utformet med stor grad av transparens, men frosting er lagt på glassflater for å sikre ønsket skjerming. Alle klasserommene har interaktive tavler. Undervisningsrommene varierer i størrelse mellom 68m2 og 70m2.  Lærernes arbeidsplasser er desentraliserte og ligger i tilknytning til trinnområdene. Det er tre lærerarbeidsrom per trinnområde, med tilsammen 24 arbeidsplasser.

Trafikkarealet i skolen er laget som en «innendørs» skolegård, med trapper opp til etasjene i sentrum av skolen. Det er et stort takvindu over trappene som gir mye lys inn i skolebygget. Trafikkarealet bidrar til et oversiktlig bygg som gir lett til gang til trinnarealene og spesialrommene.