Hadeland videregående skole, Oppland

27.10.2014

Hadeland vgs ligger i Gran sentrum i Gran kommune, skolen har ca 900 elever og 185 ansatte. Skolen stod ferdig nybygd i 2012 og var en sammenslåing av tre skoler på Gran, Brandbu og Roa. 


Korte fakta:

Navn: Hadeland videregående skole
Adresse: Skolelia 3, 2750 Gran
Nettside: www.opplandvgs.no/hadeland
Skoletype: Videregående skole
Byggeår: 2012
Bruttoareal: 19 000 kvm
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen
LARK: Bjørbekk Lindheim

Bildet: Hadeland vgs på Gran, Oppland Fylkeskommune (Foto: Bygg.no)

Per i dag (oktober 2014) har skolen disse utdanningsprogrammene:

 • Idrettsfag
 • Studiespesialisering
 • Musikk, dans og drama
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Skolens hovedinngang leder inn i et stort og åpent ankomstareal med full takhøyde for alle tre etasjene.  Her er det tilgang til administrasjonen, og læringsarealene er tilgjengelige fra hallen. Skolen har to andre innganger, en i andre etasje i forbindelse med kultursalen, og en i tredje etasje i forbindelse med tannklinikken og biblioteket. 

Læringsarealene varierer mellom de ulike studieprogrammene. Hovedsakelig er klasserommene bygget enten for 15 elever (ca. 45 kvm) eller 30 elever (ca. 63 kvm.) Hver studieretning har sin avdeling med klasserom, grupperom og evt. spesialiserte læringsarealer. Klasserommene har glassvegger fra gulv til tak ut mot gangen.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har en rekke spesialiserte læringsarealer i tilknytning til de ulike studieprogrammene. I bildemappen til høyre har vi lagt ut noen bilder av arealene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon.

Teknikk og industriell produksjon har et bilverksted med stor takhøyde, og tre porter for mulighet til å ta inn flere biler. Ellers har de eget verksted for dreiing og fresing og et separat sveiseverksted.

Idrettshall: Skolen har en stor idrettshall under bakkeplan med størrelse en og en halv håndballbane. Denne er på 1600 kvm og kan deles i tre, det er styrkerom og aerobicrom i tilknytning til idrettshallen. Idrettshallen er til flerbruk og brukes av Gran IL på kveldstid.

Musikk, dans og drama: Studieretningen har åtte øvingsrom, egne rom til dans/drama og klasserom til ordinær undervisning.

Fellesområder: Skolens bibliotek ligger i tredje etasje, dette er også et folkebibliotek.  Kantinen ligger i andre etasje, her ligger også personalrommet. Kultursalen er tilrettelagt for flerbruk og har plass til 400 stk.

Skolen har to auditorier med plass til 60 stk, disse er delt med en skillevegg slik at det er muligheter for et stort auditorium med 120 seter.

Personalarealer: Lærernes arbeidsplasser er lokalisert i tilknytning til de ulike læringsarealene for de ulike utdanningsprogrammene. Lærerne sitter samlet i kontorfellesskap. Det er et felles personalrom som ligger tilknyttet skolens kantine. Administrasjonen sitter samlet i første etasje med cellekontorer og møterom.


 Relaterte artikler: