Advarer mot råte i moderne bygg

22.12.2017

Fagpersoner innenfor fukt- og råteproblematikk mener at nye norske bygninger ikke tåler vær og vind like godt som eldre bygninger, og at enkelte nybygg kan begynne å råtne allerede etter tre til fem år.


Bildet: Mange nyere skoler er særlig utsatt for vær og vind pga manglende takutstikk (illustrasjonsfoto fra Bygg.no)

Tidligere i år gikk Kolbjørn Mohn Jenssen i rådgivningsselskapet Mycoteam ut med en pressemelding der det ble advart mot mulige fremtidige råteproblemer.

I en uttalelse til nettstedet Bygg.no, pekte Jenssen blant annet at det i dag bygges mye i såkalt funkisstil, med miljøvennlige materialer og med god energisparing. Dette mener Jenssen i utgangspunktet er bra, men totalt sett fører dette til økt belastning på fasadene.

Jenssen uttaler videre en bekymring for utviklingen innen byggebransjen.
– En rekke nye norske hus tåler rett og slett ikke å stå ute, sier Jenssen og peker på at det særlig er mangel på takutstikk i funkisbyggene som kan senke levetiden til fasadene.

– Et takutspring på 20-30 centimeter gir en veldig god beskyttelse for fasaden. Når det mangler, vil vannet renne ned langs veggen og øke faren for sopp- og råteskader etter få år, sier Jenssen.

– I gamle dager tørket ytterveggen av seg selv når man fyrte innendørs. Moderne hus er så godt isolert at ytterveggen forblir kald og våt lenger enn før. Både trehus og murhus er mer utsatt for skader når ytterveggen ofte er våt, fortsetter han i pressemeldingen.

Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Trond Bøhlerengen, sier til Bygg.no at Jenssens advarsler absolutt er noe norske utbyggere bør ta til seg, men at problemet ligger i valgene de tar, og ikke nødvendigvis på krav til energibesparelser og miljøvennlige produkter.

Les hele saken på Bygg.no her: Advarer mot råte i moderne nybygg

Utforming av nye norske skolebygg følger i stor grad trenden i forhold til byggestil. En rask gjennomgang av nyere skolebyggprosjekt presentert på her på FLM.Udir.no bekrefter dette. Så får tiden vise i hvilken grad fremtidsspådommene til Mycoteam slår til, eller om advarslene blir hørt og tatt til følger.


Relaterte artikler:

Send oss en henvendelse