Inkluderende uterom

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.


Gratis idéhefte om inkluderende uterom.

Bildet: Vannlek i uteområde ved Åsveien skole, Trondheim (illustrasjonsfoto).

Gjennom tekst og en mengde med bilder gir ideheftet eksempler på hvordan man kan opparbeide gode uterom.

Ideheftet er laget i samarbeid med kommuner, landskapsarkitekter, arkitekter, entreprenører og brukerorganisasjoner. I tillegg er det holdt workshops med fagpersoner og med studenter på Designinstituttet i Oslo. Også Ungdomsrådet i Kongsvinger har kommet med ideer. Husbanken har støttet utgivelsen.

Formålet med ideheftet er gjennom eksempler å inspirere til valg av gode og inkluderende løsninger som inviterer til felles opplevelser og aktivitet. Det er en målsetting å stimulere til at det bygges flere funksjonelle og innholdsrike uterom med god kvalitet.

Heftet retter seg først og fremst til uterom knyttet til boligområder, men flere av eksemplene er relevante i forhold til planlegging og utvikling av gode uteområder i tilknytning til skoler og barnehager.

Idéheftet kan lastes ned her:


 Les også: