Filmer om godt lys i skole og barnehage

04.01.2018

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke.


Inneklima i klasserommet - belysning

Belysning er viktig, og kan påvirke både hvor opplagte barna er og hvor godt man lærer. Lærer Anniken Ausland og elever ved Fjellstrand skole forteller og kommer med tips til hvordan man får god belysning i klasserommet.
Overlege fra Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke forteller hvorfor det er så viktig med riktig belysning i undervisningsrommene. Filmen er laget i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, med flere.
Filmens varighet 4:17

Se filmen her:  BELYSNING i klasserommet


Inneklima i barnehagen - belysning

Belysning er viktig, og kan påvirke både hvor opplagte barna er og hvor godt man lærer. I filmen møter vi Ole fra barnehagen, som sammen med dukken Nora, tar for seg ulike sider av inneklima i barnehagen. Overlege Jan Wilhelm fra Arbeidstilsynet gir en innføring og eksempler på hvordan det enkelte miljø som utgjør inneklima kan påvirke helse, konsentrasjon og trivsel for barn og ansatte.

Filmens varighet 4:17

Se filmen her:  BELYSNING i barnehagen


Dagslys i klasserommet

Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys fordi lysspekteret ikke kan gjenskapes godt nok. En høy dagslysfaktor fortelelr oss at vi får inn mye av det tilgjengelige utelyset i de ulike delene av lokalet. Filmen er laget av Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med rådgivere i Norconsult as.
Filmens varighet 2:12

Se filmen her: Dagslys i klasserommet


 

Til hovedside Inneklima: Lys i barnehager og skoler