Riktig lys skaper trivsel, velvære og læring

14.02.2018

Riktig lys på skolen skaper trivsel, velvære og læring. Humøret vårt, trivselen og skoleprestasjonsevnen er avhengig av lyset.


Inneklimaets fem faktorer:

  • Termisk miljø.
  • Atmosfærisk miljø.
  • Aktinisk miljø.  Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  • Akustisk miljø.
  • Mekanisk miljø.

Det er lyset som gir omgivelsene våre form, farge, atmosfære og karakter. Derfor er lyset mye mer enn bare en praktisk ting for at vi skal kunne orientere oss og utnytte de mørke timene av døgnet.

Belysningen skal skape funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpassede arbeidsplasser for både elever og lærere, der det også tas hensyn til hvert enkelt individs behov og forutsetninger. I barnehagen bør man sørge for godt lys overalt der barn leker. Lysets betydning i forhold til læringsmiljøet er stor, og vi bør derfor tilstrebe et innemiljø med store rom, lyse farger og riktig belysning. 

Valg av lysrør til lysarmaturene har betydning for hvordan brukerne vil oppleve å være i rommet. I et læringsmiljø skal det kun brukes fullfargelysrør som gir best fargegjengivelse og romopplevelse. Ved tvil om hvilken kvalitet det er på lyskildene i et om kan man sjekke fargekoden på enden av lysrøret. Det skal det stå fargekode 830 som er betegnelsen for fullfargelys. 

Farger påvirker lysforholdene

Fargene har ulik evne til å reflektere lys som treffer flater, og valg av farger på gulv, vegger tak og inventar vil påvirke hvordan vi opplever lysforholdene. En helt hvit flate vil reflektere alt lys som treffer den, mens en helt svart farge derimot vil absorbere lys som teffer den. Svart og hvitt er ytterpunktene, - mellom disse finner vi forskjellige kulører og gråtoner som alle reflekterer lyset forskjellig.

Teknisk forskrift stiller krav til belysning

Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (pbl) krever at alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på lys. Veiledningen til teknisk forskrift til pbl sier generelt at belysning har stor betydning for helse og trivsel, og at dagslys er den belysningsformen som i alminnelighet oppfattes som best og mest riktig som allmennbelysning.

Teknisk forskrift til pbl krever i § 8-35 at rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, hvis ikke oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet.


Måling av Lux

Lux er måleenhet for lysstyrke og forteller hvor mye lys som faller på en flate. En kildes lysstyrke beregnes ut fra den belysningsstyrke den gir i en bestemt avstand og i forskjellige retninger. Øyet ser ikke belysningsstyrken, det ser hvor mye lys som reflekteres fra skrivebordet, fra veggene eller fra annet.

Lysmålinger bør utføres årlig da lys har stor betydning for helse, miljø og trivsel. En god idé vi være å utføre lysmålinger sent på høsten, da det er mørkt ute og vi bli mer avhengig av rommets kunstige lyskilder.

Ved å benytte en luxmåler, eller et luxmeter,  kan man kartlegge lysforholdet på arbeidsplassen, i klasserom, i kontorbygg og andre steder.

Bildet: Et luxmeter er forholdsvis rimelig å kjøpe inn og er lett å bruke


Se også:

 

Send oss en henvendelse