Spongdal skole (1-10), Trondheim

08.01.2018

På halvøya Byneset vest for Trondheim er Spongdal skole 1-10 et naturlig midtpunkt i bygda. Skolen med tilhørende idrettshallen har et totalareal på 9500 m2 som fordeler seg delvis over to plan, med et idrettsareal som er senket ned en etasje. 


Korte fakta:

  • Navn: Spongdal skole
  • Adresse: Hangerslettvegen 1401, Trondheim
  • Skoletype: Barne- og ungdomsskole
  • Hjemmeside: Spongdal skole 
  • Dimensjonerende kapasitet: 445
  • Ferdigstilt: 2014
  • Bruttoareal: 9 500 m2 (inkl. idrettsareal)
  • Arkitekt: Madsø Sveen Arkitekter           

Bildet: Spongdal skole (Foto: Trondheim kommune)

Inkluderende nærmiljøsenter

Få andre norske skoler kan skimte med sitt eget Steinway konsertflygel. Høsten 2016 kunne imidlertid lokalsamfunnet på Byneset og Leinstrand innvie flygelet som har blitt finansiert gjennom en innsamlingsaksjon i lokalsamfunnet. Dette kan på mange måter stå som et bilde på hvilken rolle skolen har i lokalsamfunnet.

I tillegg til skolebygget med aula/festsal består skoleanlegget også av en idrettshall, store utearealer og en kunstgressbane for 7-er fotball.  Dette fører til at skolen blir en naturlig møteplass på tvers av generasjoner i det lille lokalmiljøet. Både skolen og idrettshallen blir hyppig brukt utenom skoletiden av både idrettslag, kulturskole, kor, korps og ulike band i tillegg til at det arrangeres konserter og samlinger i skolens festsal. 

Organisering

Fra hovedinngangen midt i bygget kommer man inn i en stor og åpen hall som binder sammen nærmiljøsenteret, idrettshallen i øst og skoledelen som befinner seg i to sørvendte fløyer i vest. Tilknyttet dette området finner man også skolens administrasjon og personalrom som for øvrig også leies ut til lokalmiljøet ved behov.

Skolen er dimensjonert for 445 elever og læringsarealene er plassert langs en «gate» som binder sammen de ulike områdene. Småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet har egne basearealer som er preget av fleksible løsninger med ulike romstørrelser, fellesområder hvor det også er tilrettelagt med samarbeidssoner, grupperom og brukt av glass som slipper inn dagslys. Lærerne har desentraliserte arbeidsplasser og egne garderober og toaletter i nærhet av trinnarealene.

Småskolen og SFO har garderober og læringsarealer i første etasje mens mellomtrinnet og ungdomstrinnet har læringsarealer i andre etasje og garderober i første etasje. Spesialrommene er plassert mellom de forskjellige årstrinnene og i nærhet av aldersgruppene som benytter arealene mest.

Festsal / aula

Aulaen kan åpnes og lukkes mot vestibylen og er innredet med et fast amfi, fastmonterte tekniske løsninger for lyd og lys, store flater til scenegulv og mobil møblering. I løpet av dagen ivaretar området på denne måten funksjoner som kantine og samlingsrom ved at det også ligger i nærheten av kantinekjøkkenet. Det er også godt tilrettelagt for konserter og oppsetninger ved at skolens musikkavdeling ligger med direkte tilkomst i bakkant av sceneområdet.

Kunstnerisk profil

Det er satset stort på kunstuttrykk i skolebygget gjennom ulike installasjoner og kunstverk. Skolens elever har også vært involvert i arbeidet med kunstnerisk utsmykking av skoleanlegget.

Trond Hugo Haugen har med sitt kunstprosjekt «Tiden alt» (bildeutsnitt til høyre) et utgangspunkt i felles refleksjon rundt hva tid er gjennom både store linjer og dagliglivets erfaringer. Hver elev ved skolen fikk i 2013 bidra med en tegning hvor de skulle tegnet det de var opptatt av akkurat i den timen. Disse tegningene har inspirert kunstneren til å utsmykke de utvendige veggene til idrettshallen.  I skolegården danner store bokstaver i betong ordet Hadeikum, en betegnelse på den første perioden i jordas eksistens samtidig som man har et lysskilt med ord for jordas geologiske hovedperioder.

Bildet til høyre: Utsnitt av "Tiden alt" som preger yttervegger på Byneshallen (Foto: Bygg.no)

Kunstner Lars-Andreas Tovey Kristiansen står bak installasjonen av en utvendig vindmølle som produserer strøm til en takvifte og tre lystavler med fotografier som er plassert i aulaen. Fotografiene er hentet fra en workshop med elever som jobbet sammen med kunstneren for å bygge en vindmølle som ga strøm til en trehytte ved den gamle skolens uteområde. Ut fra mengden strøm dagens vindmølle produserer varierer det om takviften går og mengden lys i lystavlene som uten strøm fremstår som nattbilder med mørke silhuetter.  

Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin har utformet tre installasjoner, Barneporten, Ungdomsporten og Voksenporten. Installasjonene består av montre som er innfelt i nisjer og er fylt med variasjoner av tegninger, skulpturer, tekst og foto. Disse skal utfordre brukerne / betrakterne til å skape sammenhenger og finne mening gjennom ulik bruk. Til sammen utgjør verkene en helhet.

Uteområde

Uteområdene ligger i hovedsak på sørsiden av bygget med utsikt til nærliggende kulturlandskap. Ankomst til basene er markert og det er ulike soner for opphold og aktiviteter for de forskjellige aldersgruppene. På vestsiden av bygget er det også et utvendig amfi som man har utsyn til fra aulaen. 


Spongdal skole var en av befaringsskolene under Utdanningsdirektoratets konferanse for fysisk læringsmiljø som ble arrangert i Trondheim i 2017. 


Kilder: