SJEKKRUNDEN: Godt lys

08.01.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan utføre noen enkle observasjoner for å sjekke om lysforholdene i klasserommet eller avdelingen er tilfredsstillende. I skolen kan også elever  med fordel involveres i "SJEKKRUNDEN" for gode lysforhold.


- Riktig lys på skolen skaper trivsel, velvære og læring. Humøret vårt, trivselen og skoleprestasjonsevnen er avhengig av lyset.

>> Les mer her

Å måle eller foreta en enkel kontroll av lysforholdene i skole og barnehage trenger ikke være veldig krevende. Kontrollspørsmålene under tar utgangspunkt i såkalte varige oppholdsrom i barnehager og skoler. Det kan være klasserom eller avdelingsrom der barn og unge oppholder seg i lengre tidsrom, mesteparten av dagen.

Er lysforholdene gode i barnehagen/skolen din?

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha innarbeidete rutiner for jevnlig måling/kontroll av lysforholdene i sine lokaler. Begynn gjerne med å undersøke med rektor/styrer om slike rutiner er innarbeidet. (J.f. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §4. Ansvar Internkontroll).

Spørsmålene under kan være til hjelp i forhold til kartlegging av lysforholdene i klasserom/oppholdsrom i din barnehage eller skole.

  • Er det godt lys på pulter/arbeidsplasser?
  • Er lett å lese det som står på tavla?
  • Er det noen som vet om det brukes lysrør i taklampene som inneholder hele fargespekteret?
    Fullfarge (830 fargekode)
  • Er noen arbeidsplasser eller tavla utsatt for blending/motlys fra sola ute?
  • Muligheter for å blende mot skarpt sollys?
  • Gir lamper og armaturer et jevnt lys? (Ingen blinking, alle lyspærer og rør virker?)
  • Er det god tilgang på dagslys i lokalene (vinduer i yttervegg, ikke kun i innvendige vegger).
  • Er vegger og overflater (gulv, vegger, møbler) i lyse farger?

Dersom det gjennom sjekkrunden kommer frem at lysforholdene ikke er tilfredsstillende, bør dette tas opp med rektor/styrer og eventuelt med driftsansvarlig. Overnevnte forhold bør også kontrolleres og bemerkes i forbindelse med internkontroll.


 Spørsmålene i "Sjekkrunden" kan skrives ut i skjemaform her (kommer)


Internkontroll

Arbeidet nevnt over vil være et nyttig bidrag til skolen og barnehagens systematiske arbeid med internkontroll. Internkontrollsystem er et verktøy for å sikre at forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (gjelder barn og elever) og Arbeidsmiljøloven (ansatte) blir ivaretatt og kan dokumenters.


Relaterte lenker: