Måle lysforhold

08.01.2018

Å måle eller foreta en enkel kontroll av lysforholdene i skole og barnehage kan gjøres ved hjelp av en luxmåler/ luxmeter.


Bildet: Et luxmeter er forholdsvis rimelig å kjøpe og er lett å bruke

Når lys skal måles på arbeidsflaten er det viktig å påse at gardiner er trukket for slik ikke dagslys trenger inn i rommet. Det kan også være lurt å utføre målinger om morgenen når det er mørkt ute slik at resultatet ikke påvirkes av lys utenfra.

Den sikreste målingen oppnår man gjerne med et luxmeter. Måleenheten legges enkelt på flaten som skal lysmåles. Når apparatet trykkes på, vises lysstyrken (lux) i displayet.

Lysmåling med smarttelefon

Dersom et luxmeter ikke er tilgjengelig, er det også mulig å benytte smarttelefonen til lysmåling. Flere gratisapper er tilgjengelig for alle typer smarttelefoner. Kvaliteten på slike gratisapper kan variere noe, og slike enkle målinger kan ikke erstatte en profesjonell måling. Man kan imidlertid få en indikasjon på hvordan lysforholdene er i forhold til grenseverdiene. Hvis verdiene er langt over eller under, sier dette noe om grunnlaget for å gå videre med saken.

Lux-tabell for oppholdsrom i skoler og barnehager:

Belysningsstyrken i et lokale bør variere for å gi konsentrasjon om arbeidsoppgaver og for å gi velvære og et stimulerende innemiljø. Belysningsstyrken bør imidlertid ikke variere for mye, da det kan føre til blending og annet ubehag.

Minimums lysnivå etter belysningsstandard EN 12464-1

  • Barnehage, lekerom   300 lux  (Em)
  • Barnehage, stellerom 300 lux  (Em)
  • Barnehage, aktivitetsrom  300 lux  (Em)

  • Skole, klasserom       300 lux  (Em)
  • Skole, lys ved tavle   500 lux  (Em)
  • Skole, skolekjøkken  500 lux  (Em)
  • Skole, trapper og ganger  100 lux  (Em)

BildetEnkel måling av lysforhold kan gjøres ved hjelp av en app lastet ned til smarttelefon.

Mer om lysnivå:

Bildet under: Belysning i klasserom. Fra filmen Belysning, - inneklima i skolen