Filmer om lydforhold i skole og barnehage

08.01.2018

Lyd er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse, trivsel og læring. God akustikk i lokaler for undervisning, lek og opphold fremmer trivsel og gode vilkår for undervisning og læring. Støy virker negativt på læring og trivsel, og kan være direkte skadelig for dem som utsettes for det.


Inneklima i klasserommet - lydforhold og støy

Gode lydforhold i klasserom og andre undervisningsrom er viktig og kan påvirke hva barn hører og får med seg av samtaler, beskjeder m.m. I denne filmen møter vi lærer Anniken Ausland og elever ved Fjellstrand skole som forteller og kommer med tips til hvordan man reduserer støykilder og får et godt lydmiljø i skolen.
Overlege fra Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke forteller hvorfor det er viktig med tiltak som resuserer støy i undervisningsrommene. Filmen er laget i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, med flere.

Filmens varighet 2:55

Se filmen her:  STØY i klasserommet

 

Inneklima i barnehagen - lydforhold og støy

Gode lydforhold i barnehagen er viktig. Støy kan være en like stor og uvelkommen forurensning som lukt og dårlig luft. I denne filmen møter vi Ole som gir eksempler på hva som kan skape støy i barnehagen, hvordan du kan kartlegge hvor støyen kommer fra og hva du kan gjøre for å redusere støyen. 

Overlege Jan Wilhelm fra Arbeidstilsynet forklarer også hva støy kan føre til, og hvilke plager det kan gi for store og små.

Filmens varighet 3:15

Se filmen her:  STØY i barnehagen

 

Acoustics for Effective Learning Spaces

"Acoustics for Effective Learning Spaces", - dette er tittelen på foredraget som Mai-Britt Beldam holdt i plenum på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Beldam er opptatt av hvordan god akustikk bidrar til et godt arbeidsmiljø for elevene. Hun er opptatt av nyere forskning innen fagområdet, og deler av sin erfaring fra ulike case-studier knyttet til akustikk i undervisningsmiljøer.

Lysbildene fra foredraget er tilgjengelig her: Lysbilder/Slides

Filmens varighet: 33:24 min

Språk: Engelsk tale

Se filmopptaket her: Acoustics for Effective Learning Spaces