Ta lydtesten!

10.01.2018

Å måle eller foreta en enkel kontroll av lydforholdene i skole og barnehage kan gjøres ved hjelp av en lydmåler.


Enkle målinger kan også foretas ved hjelp av en app lastet ned til din smarttelefon. Slike enkle målinger kan ikke erstatte en profesjonell måling, men de kan en indikasjon på hvorvidt støyen er over eller under grenseverdiene, særlig hvis de er langt under eller langt over. I så fall sier dette noe om grunnlaget for å gå videre med saken.

Ved målinger innendørs anbefales det at man måler med lukkede vinduer. Du kan også måle med åpne vinduer og/eller ventiler for sammenligningens skyld.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsstøy kan ødelegge en måling, særlig hvis du skal måle forholdsvis svake lyder som støy fra tekniske installasjoner.

Enkel lydmåling

Enkle lydmålere kan lastes ned til din smarttelefon. Når lyd skal måles bør du påse at det er normal aktivitet i rommet.

Vi lastet ned  "Sound Meter" gratis fra Google Store. Denne er lett å bruke. Lydnivået varierte fra rundt 20 dB ved stillhet i rommet til rundt 55 dB ved normal samtale. 

Flere tilsvarende apper er tilgjengelig på App Store og Google Store.

 

Se også: SJEKKRUNDEN: God lyd i skole og barnehage