God lyd i barnehagen

08.01.2018

HLFs kampanje «God lyd i barnehagen» satte i fjor fokus på lydnivået i 6000 barnehager landet rundt. Med informasjon og forslag til virkemidler og aktiviteter er arbeidet for et bedre lydmiljø tatt et langt skritt videre.


Bildet: God lyd i barnehagen (Bildet er hentet fra Sluttrapport, HLF 2016) 

Målet med prosjektet har vært å dempe støyen og ta vare på hørselen – både hos barna og de ansatte. En spørreundersøkelse på nett i forkant av kampanjen viste at 90 prosent av de som svarte mente at støy av og til eller ofte var et problem i barnehagen (Kilde: Din hørsel 1/2017).

Kampanjen er formelt avsluttet, men HLF (Hørselhemmedes Landsforbund) fortsetter arbeidet hovedsakelig gjennom nettsiden www.godlydibarnehagen.no.

På nettsidene kan man lese om prosjektet og finne tips for et godt lydmiljø i barnehagen.

Relatert artikkel: