Betydningen av lys i læringsmiljø

03.12.2015

Under konferanse for fysisk læringsmiljø i Tønsberg 2015, holdt Thor Husby fra InterProsjekt as et foredrag i plenum om god belysning i læringsmiljø.


I foredraget la Thor Husby særlig vekt på byggherrens oppgaver i forhold til å planlegge og legge til rette for et godt lysmiljø i skoler og barnehager.

- En byggherre må definere sitt ståsted klart og tydelig når det skal skapes en felles forståelse som grunnlag for utforming av lysmiljøet ved en skole eller i en barnehage, sa Husby i foredraget sitt. 

Kopi av foredraget kan lastes ned her: