Filmer om god luft i skole og barnehage

15.01.2018

Liv og helse er helt avhengig av luft med oksygen og det som følger med i luften. Helse, trivsel og funksjon er i høy grad avhengig av lufta vi puster (det atmosfæriske miljø).


Inneklima i klasserommet - Lufta

Kvaliteten på luften i klasserommet påvirkes av mange ting, for eksempel sko, støv og matavfall. I denne filmen gir NAAFs fagsjef på inneklima Kai Gustavsen og lærer Anniken Ausland deg flere gode, enkle og rimelige råd til hvordan du kan påvirke luften i klasserommet.

Overlege fra Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke forteller hvorfor det er så viktig med god inneluft i undervisningsrommene. Filmen er laget i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, med flere.
Filmens varighet 6:01

Se filmen her:   Inneklima i klasserommet - Lufta


Inneklima i barnehagen - Lufta

Kvaliteten på luften i barnehagen påvirkes av mange ting, for eksempel sko, støv og matavfall og parfyme.
I denne filmen forteller overlege fra Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke hvorfor god luft er så viktig, og hva dårlig luft gjør med oss.

Ole fra barnehagen forteller også hvordan du kan måle hvordan luften i barnehagen er, og kommer med tips til hvordan du kan få bedre luft i barnehagen. Både de vokse og barna kan gjøre mange ting selv for å bedre kvaliteten på lufta i barnehagen.

Filmen er laget i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, med flere.
Filmens varighet 4:48

Se filmen her:  Inneklima i barnehagen: Lufta