Utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg

10.02.2014

Ved planer om utvidelse og ombygging av et eksisterende skoleanlegg bør det i forkant gjennomføres  tverrfaglige analyser av den eksisterende bygningsmassen i forhold til ulike behov og ønsker.


Analysene kan for eksempel gjennonmføres med utgangspunkt i ulike hensyn:

  • pedagogiske
  • funksjonsmessige
  • kapasitetsmessige
  • bygningsmessige
  • arkitektoniske
  • tekniske

Dette er nødvendig for å få et best mulig grunnlag for å fatte riktige beslutninger med hensyn til hva som skal gjøres.

Slike analyser bør gjøres som en naturlig del av programmeringen av det nye anlegget.

For mer informasjon se temaområde Planlegging av barnehage- skolestruktur.
 

Bildet: Fra Naustdal barne- og ungdomsskule før ombygging og rehabilitering (Foto: Norconsult).

Send oss en henvendelse