SJEKKRUNDEN: Riktig temperatur inne

18.01.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan følge med på om temperaturforholdene i klasserommet eller avdelingen er tilfredsstillende.


"Hvilken temperatur som er å foretrekke inne, er avhengig av individuelle forhold, som aktivitetsnivå og bekledning. Ved vanlig inneliv anbefales 20-22 °C. Økes temperaturen noe særligover dette nivået, kan det føre til nedsatt funksjonsevne".

Knut Ivar Edvardsen, sertifiseringsleder i Sintef Byggforsk, til Klikk.no

Noen ganger er det for varmt, noen ganger er det for kaldt. Noen ganger er vi aktive og noen ganger sitter vi stille! Temperatur er egentlig enkelt, men hver og en av oss opplever temperatur forskjellig.

Å måle eller foreta en enkel kontroll av temperaturforholdene i skole og barnehage trenger ikke være veldig krevende. Oftest er det snakk om enkle oppgaver og observasjoner som de fleste er kjent med fra før.
Kontrollspørsmålene under tar utgangspunkt i såkalte varige oppholdsrom i barnehager og skoler. Det kan være klasserom eller avdelingsrom der barn og unge oppholder seg i lengre tidsrom, mesteparten av dagen.

Er temperaturforholdene  godei barnehagen/skolen din?

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha innarbeidete rutiner for jevnlig måling/kontroll av temperaturforholdene i sine lokaler (J.f. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §4. Ansvar Internkontroll).

Spørsmålene under kan være til hjelp i forhold til kartlegging av temperaturforholdene i klasserom/oppholdsrom i din barnehage eller skole.

 • Er det termometer på innervegg i alle rom? ca 150 cm over gulvet.
  I barnehagen bør det i tillegg være mulig å måle temperatur nær gulvet.
 • Er temperaturen i klasserommet/avdelingen passe i forhold til aktiviteten? 
 • Er rommet møblert med tanke på kulde, trekk og varmestråling?
 • Sitter elevene ved vindusrekken inntil ytterveggen eller oppvarmingskilden?
 • Sitter elevene ved vindusrekka inntil vinduer som kan kjøle? (kald luft som raser)
 • Er det rutiner for å regulere bekledningen etter innetemperaturen? 

Dersom det gjennom sjekkrunden kommer frem at temperaturforholdene ikke er tilfredsstillende, bør dette tas opp med rektor/styrer og eventuelt med driftsansvarlig. Overnevnte forhold bør også kontrolleres og bemerkes i forbindelse med internkontroll.


Oversikt grenseverdier temperatur (jf. FHI-rapport 2013:7)

 • Romtemperatur:     Mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren. Overskridelser må kunne godtas om sommeren, men helst ikke over mer enn 2 uker
 • Gulvtemperatur:     19–26 °C
 • Vertikaltemperatur: 3 °C pr høydemeter

Se også: