Riktig temperatur inne

19.01.2018

Det kan være svært ubehagelig å oppholde seg inne i barnehagen eller skolen når det er for varmt eller for kaldt der. Ofte er det stor individuell variasjon i behov når det gjelder termisk innemiljø, så det kan være vanskelig å tilfredsstille alle. Hvilken aktivitet man holder på med og bekledning påvirker også opplevelsen av temperaturen inne.


Inneklimaets fem faktorer:

 • Termisk miljø; Temperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
 • Atmosfærisk miljø.
 • Aktinisk miljø. 
 • Akustisk miljø.
 • Mekanisk miljø.

Det er mange forskjellige parametere som bestemmer hvorvidt man opplever det termiske innemiljø som behagelig: Lufttemperatur, omgivende flaters temperatur, luftens fuktighetsinnhold, luftens hastighet samt personens aktivitetsnivå og bekledning.

Riktig temperatur er i alles interesse. For høye eller lave temperaturer i hverdagen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, ytelse trøtthet og hodepine.

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene. Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende). Disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.


Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at innetemperaturen normalt ligger mellom 20 og 22 grader. Hvis innetemperaturen overstiger 22oC i fyringssesongen, bør den senkes. 


I en skole- og barnehagehverdag er det viktig å tilpasse påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur. Foreldre bør derfor oppfordres til å la barna bruke enkle plagg som lett kan tas av eller på, og gjerne av materialer som puster.

Gode oppvarmingsløsninger i rommene kan f. eks. være vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler eller lukkede panelovner som ikke "brenner" støv i luften. Husk at alle oppvarmingskilder skal kunne reguleres brukervennlig.

Det bør være fasmonterte og lett tilgjengelige termometer tilgjengelig i alle oppholdsrom. 


Når det er for varmt:

 • føles luften tørr og ufrisk
 • blir vi lett trøtte og uopplagte
 • nedsettes evnen til å jobbe effektivt og riktig

Når det er for kaldt:

 • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
 • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
 • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Aktuelle tiltak ved varmebelastning:

 • Solavskjerming utvendig
 • Trekk solavskjermingen ned på ettermiddagen i rom som får sol tidlig om morgenen
 • Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig bruk/drift)
 • Kjøre ventilasjonsanlegget om natten for å utnytte nattekjøling
 • Flytting av varmegivende utstyr
 • Kjøleanlegg

Aktuelle tiltak ved kuldeproblemer:

 • Tetting av vinduer og dører
 • Sluser mot trekk
 • Kontrollere at alle varmekildene fungerer slik de skal
 • Ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon
 • Flytte arbeidsplassen bort fra yttervegg og vindu som gir kulde og trekk
 • Justere luftmengder i ventilasjonsanlegg
 • Kontrollere om temperatur på tilluften i ventilasjonsanlegg er undertemperert
 • Vurdere å skifte tilluftsventiler med retningsstyrte ventiler
 • Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
 • Lufte radiatorer og justere termostater

Kilde: Arbeidstilsynet. Les mer her.


Se også:

Send oss en henvendelse