Filmer om utforming og innredning

30.01.2018

Utforming og innredning skal ivareta og fremme elevenes behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for et godt læringsmiljø, kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. Tilsvarende gjelder for barn i barnehagen.


Inneklima i barnehagen - Utforming og innredning

Hvordan barnehagen er innredet og utformet kan påvirke hverdagen til store og små. Overlege fra Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke forklarer hva man bør tenke på og unngå i barnehagen, for eksempel er ikke tepper et godt valg. De samler opp forurensning, som så blir til lukt, støv og partikler som kan gjøre inneklimaet dårligere.

Filmen er laget av Norges Astma- og Allergiforbund, og samarbeidspartnere.

Filmens varighet 3:13

Se filmen her:   Inneklima i barnehagen: Utforming og innredning