Presterer bedre med frisk luft i klasserommet

31.01.2017

– De som går på en ny skole, får et vesentlig bedre læringsmiljø, sier forsker Steffen Petersen ved Universitetet i Aarhus.


Teksten her er et sammendrag av artikkel publisert på forskning.no 05.05.2015.
Originalteksten er skrevet av Jonas Salomonsen, journalist i videnskap.dk

Les originalteksten her

Bildet: Elevene i studien gjorde det sju prosent bedre på prøver de gjennomførte i et godt inneklima enn i det vanlige klasserommet sitt (Arkivfoto)

I 2015 publiserte nettiden forskning.no en artikkel om en undersøkelse gjennomført ved to skoler i Danmark. Fire klasser gjennomførte tester i språk og matematikk – i forskjellige nivåer av frisk luft. Undersøkelsen viste at elevene klarte seg opp til 7% bedre i frisk luft enn i det vanlige inneklimaet sitt. Elevene merket ikke forskjellen selv.

Forskerne brukte CO?-nivået for å måle inneklimaet. De kan imidlertid ikke si nøyaktig hva det er som påvirker prestasjonene. De langsiktige effektene av dårlig inneklima er heller ikke kjent.

Undersøkelsene ble gjennomført i helt vanlige skolebygg. Man kan finne CO?-nivåer som er to til tre ganger høyere enn det man tillater i nybygg. De som går på en ny skole, får et vesentlig bedre læringsmiljø. Det sier Steffen Petersen, som er leder av forskergruppen for inneklima og bygg ved Aarhus Universitet.

– Det er etter hvert mye dokumentasjon på at både temperatur og ventilasjon påvirker barnas prestasjoner, sier Clausen til forskning.no.

Les hele artikkelen på forskning.no: Presterer bedre med frisk luft i klasserommet

Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet Indoor Air.


Referanser:

S. Petersen m.fl: The effect of increased classroom ventilation rate indicated by reduced CO?-concentration on the performance of schoolwork by children. Indoor Air, 27. april 2015. Sammendrag.