Arealnormer for grunnskoler

08.10.2015

På vegne av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har Norconsult utarbeidet et notat som sammenligner arealnormer for tre skoleslag i kommunene Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Hensikten med notatet er å gi et sammenligningsgrunnlag ved planlegging av arealbehov for grunnskoler. 


 

I utredningen gjøres det et skille mellom arealnormer for barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole (8.-10.trinn) og kombinertskole (1.-10. trinn). Det dimensjonerende elevtallet varierer mellom 400 og 900 elever. Kommunene i denne utredningen er valgt på bakgrunn av at de er store utbyggere av skolebygg og at de har utarbeidet standard arealskjemaer for nye skolebygg.

Last ned notatet her: Sammenligning NTA grunnskoler 2015

 
Bildet under: illustrasjonsfoto (Norconsult)