Konferanse om Fysisk læringsmiljø, Gardermoen 30.-31. oktober 2018

12.02.2018

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober, nærmere bestemt ved Thon Hotel Olso Airport. Vertskommuner for årets konferanse blir Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. 


Årets konferanse for fysisk læringsmiljø blir den 16. i rekken. Det er første gang konferansen legges til Ullensaker kommune, men Akershus fylkeskommune tidligere vært medarrangør to ganger, - i 2005 (Lillestrøm) og i 2008 (Bærum).

Akershus fylkeskommune driver 34 videregående skoler. Skolene har til sammen mer enn 22 000 elever. I løpet av kommende 10-årsperiode regner fylkeskommunen med at det vil være behov for 4000 nye elevplasser. Gjennom skolestrukturprosjektet «Fremtidens skolestruktur mot 2030» har fylkeskommunen laget en plan for hvordan man vil møte elevtallsøkningen.  Jessheim vgs, Lillestrøm vgs og Lørenskog vgs er tre prosjekter som allerede er ferdigstilt, en lang rekke nye skoleprosjekter står for tur, - og listen omfatter både ombygging/rehabilitering, utvidelse og nybygg.


 Les mer om Fremtidens skolestruktur mot 2030 her (Akershus.no)


Ullensaker kommune har gjennom flere år lagt på Norges-toppen i forhold til vekst i folketall. I 2016 var veksten på 2,7%, mens veksten har vært på hele 35,3% siste tiårsperiode. Grunnskolene i Ullensaker består av 15 grunnskoler, 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Skoleåret 2016-17 hadde kommunen 4942 elever i grunnskolen (GSI).

Flere av nabokommunene har hatt tilsvarende vekst som Ullensaker, og dette har ført til at det er dukket opp en rekke nye skole- og barnehagebygg på Øvre Romerike de senere år. Det siste ferdigstilte prosjektet finner vi i Ullensaker kommune; - Gystadmarka ungdomsskole ble tatt i bruk 5. februar 2018.


 «Gystadmarka ungdomsskole står klar til bruk og det er et skolebygg som vil bane vei for fremtidens skolebygg». (Ullensaker kommune, 2018)


Det pågår med andre ord mye spennende innenfor fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg i regionen, og vi ser derfor frem med spenning og entusiasme til årets konferanse som blir den 16. i rekken.

Videre informasjon om konferansen

Informasjon om konferansen blir lagt ut på våre nettsider fortløpende. Her vil du etter hvert finne program for konferansen, informasjon om påmelding, orientering om befaringsskoler og -barnehager, foredragsholdere, tema for parallellsesjoner m.m.

Vi håper at riktig mange finner veien til konferansen også i år

Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen)  30.-31. oktober, 2018

Se også: 

Send oss en henvendelse