SJEKKRUNDEN: God luft inne

13.02.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan følge med på om luften i undervisningsrommet eller avdelingen er tilfredsstillende.


"God inneluft skal kunne beskrives som frisk og behagelig og ikke «tung og irriterende»

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Er inneluften tilfredsstillende i skolen / barnehagen din?

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha innarbeidete rutiner for å påse at inneluften er tilfredsstillende i sine lokaler (J.f. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §4. Ansvar Internkontroll).

Vanlige årsaker til dårlig inneluft kan være et dårlig eller mangelfullt ventilasjonssystem, at det er for mange elever eller barn i rommet, dårlig utført renhold, fuktskader og manskje muggsopp i vegger, gulv eller tak. Spørsmålene under kan være til hjelp i forhold til kartlegging av inneluften i klasserom / oppholdsrom i din skole eller barnehage.

 • Er det etablert gode rutiner for å åpne og lukke vinduer (rask og effektiv gjennomlufting)?
 • Er antall elever/barn i rommet innenfor det rommet er beregnet for? (personbelastningen)
 • Er det observert vann/fuktskader?
 • Er det etablert rutiner for å bære organisk avfall ut etter endt dag?
 • Er det etablert rutiner som sikrer at vasken i rommet ikke lukter råtten melk?
 • Er det etablert rutiner for å henge ytterklær på gangen eller i egne garderober? 
 • Er det etablert rutiner for å bruke innesko?
 • Er det etablert rutiner for brukermedvirkning slik at rommene blir effektiv rengjort hver dag?

  Sjekk med rektor/styrer eller driftsansvarlig:
 • Er det innarbeidet gode rutiner for riktig drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg?
 • Når ble filter i ventilasjonsanlegget skiftet sist?
 • Når ble roterende varmegjenvinner rengjort?
 • Er det utført CO2 målinger? (ved max. personbelastning)
 • Kan "brukt luft" komme inn i bygningen igjen?

Dersom dere opplever at luften eller inneklima i klasserommet eller avdelingsrommet ikke er tilfredsstillende, anbefaler vi at rektor/styrer, driftsansvarlig eller verneombud varsles.


Enkel kartlegging av inneklima

På en skole mente man at dårlig ventilasjonsanlegg gav dårlig inneklima i klasserommet. SINTEF Energi og NAAF ble engasjert for å kartlegge inneklimaet på skolen. Undersøkelser gav et overraskende resultat.

>> Les hele saken her.


Internkontroll

Jevnlig gjennomføring av en sjekkrunde som nevnt over kan være et nyttig bidrag til skolen og barnehagens systematiske arbeid med internkontroll. Internkontrollsystemet skal være "levende" og er et nyttig verktøy for ledere å sikre at elever/barn og ansatte har gode læring- og arbeidsforhold. 

Aktivt bruk av systemet vil forenkle arbeidet med å dokumentere at Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (gjelder barn og elever) og Arbeidsmiljøloven (ansatte) utføres.

Les mer om Internkontrollforskriften her: Lover og regelverk (FLM.Udir.no)