Et godt renhold i skole og barnehage

13.01.2018

Et godt renhold er viktig for inneklimaet og trivselen på skolen. Et godt renhold stiller krav til renholderne og renholdsmetodene som brukes. Et godt renhold stiller imidlertid også krav til ansatte og elever som gjennom sin bruk av byggene kan redusere behovet for renhold.


Krav til godt renhold i skoler og barnehager

Helsedirektoratet har utarbeidet forskrifter med veiledninger som blant annet gjelder for renholdet i skoler og barnehager. § 13 "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» omhandler renhold og vedlikehold.

Veileder til forskriften kan lastes ned her.


Tilrettelegging for renhold

For å oppnå rasjonelt renhold er det viktig at forholdene blir lagt vel til rette allerede under planleggingen av bygningen.Plassering og utforming av innredning har betydning for hvor lett det er å komme til med rengjøring av bl.a. golvflater. Gjennomtenkte, gode løsninger for innredning er viktig.

Les mer her:  Tilrettelegging for renhold


Renholdsplaner og renholdsbehov

Renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene, et godt innemiljø og ivaretakelse av materielle verdier. For å nå disse målsettingene bør renholdet gjennomføres etter en plan.

Les mer her:  Renholdsplaner og renholdsbehov


Mer om renhold:

Renhold
Norges Astma- og Allergiforbund

Slik får du bedre hygiene i barnehagen
Lenke til artikkel på www.barnehage.no

Byggforskserien om renhold:

Send oss en henvendelse