Krav til tekniske anlegg

13.08.2017

De tekniske anleggene i bygget omfatter normalt varmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg inklusive belysning, telefoni- og dataanlegg, drift- og sikringsanlegg (alarmanlegg, sprinkleranlegg) og transportanlegg som heis, rulletrapp etc.


Kravene til tekniske anlegg i barnehage- og skolebygg følger av Teknisk forskrift (TEK 10, TEK 17) til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Forskriften kan du lese hos Lovdata, mens veiledningen finnes hos Statens Bygningstekniske Etat: 

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk og Veiledning til TEK 17

Varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og belysningsanlegg skal sørge for at vi får et godt inneklima.

De tekniske anleggene stiller ofte store krav til kompetanse blant personellet som er satt til å drifte og vedlikeholde disse. Dette skyldes kompleksiteten i anleggene, samt nødvendig forståelse for virkemåten og samvirket mellom de ulike tekniske anleggene.

Store deler av de tekniske anlegg har kortere levetid enn selve bygget, og krever derfor oftere utskifting for å kunne gi de ytelser som er forutsatt enn bygget forøvrig


Ser også:  Byggtekniske krav til inneklima og ventilasjon

Send oss en henvendelse