Enkel kartlegging av inneklima i et klasserom

14.02.2018

Elever og ansatte på en eldre skole fikk ofte vondt i hodet når de hadde undervisning i klasserommet. Saken ble tatt opp i skolens AMU og der kom de frem til at ventilasjonsanlegget på skolen ikke fungerte godt nok.


Bildet: Opplevd dårlig inneklima skyldes ikke alltid magelfull ventilasjon (illustrasjonsfoto, FLM.Udir.no)

En klage ble sendt til kommunen som engasjerte SINTEF Energi og NAAF for å kartlegge inneklimaet på skolen. Det ble utført CO2 målinger i ulike rom med normal personbelastning og måleresultatene var overraskende kun 850 ppm. CO2. 1000 ppm. er grenseverdien for CO2, - så dette var et velfungerende ventilasjonsanlegg.

Det ble da utført lysmålinger i et klasserom. Verdier som ble målt på en solfylt dag med gardiner trukket for var langt under veiledende norm. Konklusjonen var at dårlig belysning forringer undervisningssituasjonen og kan bidra til at elever får hodepine.

Oversikt som viser de ulike områdene i rommet lyset ble målt:

Målepunkt

Veiledende norm (Lyskultur) i Lux.

Ved tavle 160 Lux

Min. 500

Midt i rommet 156

Min. 300

Ved kateter 265

Min. 300

 

Etter at nærmere undersøkelser og nye målinger var gjort, ble følgende tiltak foreslått:

  • Alle takarmaturene i klasserom skiftes ut med lys- og energieffektive armaturer.
  • Før utskiftning bør det gjennomføres en lysberegning for å se om antall takpunkt gir tilstrekkelig lys på elevbordet.
  • Det anbefales å erstatte lysbryteren med en lysregulator (dimmer) slik at belysningen kan benyttes i pedagogikken.
  • Det monteres tavlebelysning med lysregulering (dimmer) i alle klasserom.

Det er dessverre en vanlig oppfatning at bedring av inneklima handler om ventilasjon og økt luftskifte. Dersom noen på skolen eller i barnehagen opplever hodepine eller konsentrasjonsvansker er det viktig å sjekke de ulike inneklimafaktorene for å danne seg et inntrykk av hva som kan være galt.