Amfiets funksjon i skolebygg

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.


En pilotstudie av amfiets funksjon i grunnskolebygg
Håvard Wilson (MMBU, 2016)
Masteroppgave 2016

Bildet: Amfiet ved Vestby ungdomsskole (Foto: Bygg.no)

Fra at det nesten ikke ble bygget noen skoler med amfi på tidlig 2000 tallet, bygges det nå amfier i alle nye grunnskoler i Oslo (Oslo kommune, 2015), og i mange nye skoler i resten av landet. Amfiet er en konstruksjon som kan ha mange ulike former og bruksområder og opptre i mange situasjoner. Gjennom masteroppgaven ser Wilson på amfiets funksjon i grunnskolen, hvordan amfiene er utformet og hvordan de brukes. Målet med undersøkelsen har vært å gjøre det enklere å bestille og planlegge nye skoler med amfi med riktig form og funksjon for å svare på den enkelte skoles ønskede bruk.

Det ble valgt ut ni skoler fra Oslo kommune, fire fra Kristiansand kommune, seks fra Stavanger kommune og en fra Vestby kommune. Alle relativt nye skolebygg, og alle med amfi. Basert på funn fra oppgaven, sorterer Wilson skoleamfiene inn i ulike kategorier:

  • Atriums amfi, skoledeler amfi, lukket amfi, trappeamfi og noen kategoriserte amfier. 

Bruken av amfiene er kartlagt og forenklet til å bestå av følgende bruksbegrep:

  • Samling, forestilling, pauser, utleie, sal og scene og film.

Bildet: I oppgaven blir de ulike amfiene presentert med bilde, sammenhengsfigur og plantegning (Utlipp fra oppgaven).

Undersøkelsene viser at det er en sammenheng mellom formen på amfiet (kategori) og bruken av amfiet. Det viser seg også at det er sammenheng mellom skoletypene og bruk av amfiet. Utforming av scene, rom og funksjoner i tilknytning til amfiet, antall sitteplasser synes ikke å ha betydning for bruken av amfiet.

 

Masteroppgaven kan lastes ned her:

En pilotstudie av amfiets funksjon i grunnskolebygg
Håvard Wilson (MMBU, 2016) Masteroppgave 2016

Send oss en henvendelse